Konferencja podsumowująca projekt „Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny dla Podejmujących Zachowania Ryzykowne Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych z terenu Powiatu Płockiego".

 

13 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Płocku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „PUNKT PROFILAKTYCZNO-KONSULTACYJNY DLA PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI, MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO".

Przypominamy, iż 10 lipca br. zostało zawarte Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Płockim, a  Stowarzyszeniem Mężczyźni Przeciw Przemocy (MPP), które dotyczyło realizacji ww. zadania.

To zadanie publiczne z obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, dofinansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętej uchwałą nr 897/56/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Ze strony Powiatu Płockiego Porozumienie było realizowane przez Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

            Oferta była nieodpłatna i skierowana przede wszystkim:

  • do dzieci, młodzieży i tzw. młodych dorosłych podejmujących zachowania ryzykowne w związku z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy.
  • do dzieci i młodzieży zaliczanej do szeroko rozumianej kategorii "zagrożonych niedostosowaniem społecznym i demoralizacją", które weszły w konflikt z prawem oraz definiowanej jako "stwarzające trudności wychowawcze" i przejawiającej "zaburzenia w zachowaniu i emocjach".
  • do otoczenia „powyższych”, ich rodzin, opiekunów prawnych, osób bliskich i innych współuczestniczących w procesie wychowania oraz wsparcia (tzw. osoby znaczące, kuratorzy, nauczyciele etc).

To pierwsza tego typu inicjatywa na naszym terenie, w której do pracy z młodzieżą wykorzystywano na tak szeroką skalę zewaluowane programy profilaktyczne i procedury rekomendowane przez ORE, PARPA, KBPN oraz IPiN.

Celem Konferencji było zapoznanie z efektami wspólnej pracy. Paweł Piotr Biegalewski, członek Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy, koordynator Projektu, neuroterapeuta, certyfikowany trener Programu Wczesnej Interwencji Profilaktycznej FreD goes net oraz certyfikowany Animator Profilaktyki zaprezentował wnioski z działań podejmowanych przez PP-K, przedstawił konkluzje z dyskusji specjalistów zespołu interdyscyplinarnego ds. podejmujących zachowania ryzykowne dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Nakreślił również mapę zidentyfikowanych w regionie zagrożeń oraz czynników chroniących dzieci i młodzież.

Liderom projektu zostały wręczone pamiątkowe dyplomy „Przyjaciela Dziecka”.

Gościem specjalnym konferencji był Tomasz Osadnik – Kierownik Wydziału Profilaktyki Uzależnień z Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie.Spotkanie poprowadziła Małgorzta Struzik Dyrektr Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku.

Wszystkim zaangażowanym w realizację projektu serdecznie dziękujemy.

 

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.