• Badanie satysfakcji Klientów Starostwa Powiatowego w Płocku.

  Celem ankiety jest badanie stopnia postrzegania i satysfakcji interesantów z pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku. Ankieta będzie wykorzystana w celach statystycznych, a uzyskane informacje o zadowoleniu Państwa z naszej pracy posłużą do podnoszenia jakości obsługi Państwa w Starostwie Powiatowym w Płocku. Uprzejmie proszę o uczestnictwo w anonimowej ankiecie i udzielenie odpowiedzi na pytania.

 • Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu płockiego - 2022 rok

   

 • aktywna tablica

  Powiat Płocki pozyskał środki w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - „Aktywna tablica” w wysokości 56 000 zł. Była to maksymalna kwota o jaką mógł wnioskować organ prowadzący. Powiat zapewnił wkład własny w wysokości 14 000 zł.

  Dofinansowaniem zostały objęte: 

  1. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
  1. Technikum w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
  2. Branżowa Szkoła I Stopnia w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
  3. Technikum w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

  Zakupiono łącznie 7 interaktywnych monitorów dotykowych, laptopa wraz ze sprzętem umożliwiającym przetwarzanie wizerunku i głosu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem transmisji audiowizualnej, 2 tablice interaktywne oraz 2 specjalistyczne oprogramowania.

  Koszt pomocy dydaktycznych dla każdego typu szkoły wyniósł 17 500 zł.

  Celem projektu jest m. in. doposażenie szkół w nowe rodzaje sprzętu, stanowiącego wsparcie w realizacji kształcenia na odległość. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz.

   

 •  2935W

  Remont drogi powiatowej nr 2935W Rogozino - Blichowo - Bulkowo na odcinku od km 5+760 do km 7+900 o długości 2,140 km

  W ramach zadania wykonano następujące roboty:

  • warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej;
  • warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej;
  • ścięcie poboczy;
  • uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym;
  • oznakowanie poziome.

   1. 2983W

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gąbinie na ul. Jana Pawła II na drodze nr 2983W Gąbin – Wymyśle Polskie

  W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące roboty: przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych przez drogę powiatową polegająca na budowie przejścia wyniesionego, montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (wzbudzana na przycisk) wraz z przyłączem sieci elektroenergetycznej nn, oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych oświetlających przejście dla pieszych

   

  11. 2951W

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nowych Krubicach na drodze nr 2951W Bulkowo – Kobylniki

  W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące roboty: budowa chodnika o długości 38,5 m częściowo po obu stronach jezdni, oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych oświetlających przejście dla pieszych

   3759W copy

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bielsku na ul. Sierpeckiej na drodze nr 3759W Szumanie – Bielsk

  W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące roboty: budowa chodnika o długości 108 m częściowo po obu stronach jezdni, wzmocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego, oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych oświetlających przejście dla pieszych

   7. 2974W Sendeń

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Sendeniu Dużym na drodze nr 2974W Soczewka – Łąck

  W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące roboty: budowa chodnika o długości 81 m i dojścia do przejścia da pieszych, wzmocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego, oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych oświetlających przejście dla pieszych

  10. 2974W Soczewka

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Soczewce na drodze nr 2974W Soczewka – Łąck

  W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące roboty: przebudowa chodnika o długości 70,5 m częściowo po obu stronach jezdni, oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych oświetlających przejście dla pieszych

  2. 2937W

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Rogozinie na ul. Mazowieckiej na drodze nr 2937W Stróżewko – Rogozino

  W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące roboty: przebudowa istniejącego przejścia dla pieszych przez drogę powiatową polegająca na budowie przejścia wyniesionego, montaż sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych (wzbudzana na przycisk) wraz z przyłączem sieci elektroenergetycznej nn, oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych oświetlających przejście dla pieszych

  5. 1454W

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Grabowcu na drodze nr 1454W Droga nr 577 Sanniki – Grabowiec – Słubice

  W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące roboty: budowa chodnika o długości 49,3 m częściowo po obu stronach jezdni, wzmocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego, oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych oświetlających przejście dla pieszych

  2999W

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Karwosiekach Cholewicach na drogach nr 2999W Sikórz – Mochowo i 2903W Brudzeń Duży – Karwosieki –Nowe Proboszczewice

  W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące roboty: budowa chodnika o długości 114 m częściowo po obu stronach jezdni, wzmocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego, oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem czterech lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych

   

  3. 2941W

   

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Miszewku Strzałkowskim na drogach nr 2941W Miszewko – Pepłowo – Cieśle i 2940W Słupno – Miszewko – Białkowo

  W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące roboty: budowa chodnika o długości 114,5 m częściowo po obu stronach jezdni i dojścia do przejścia da pieszych, wzmocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego, oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem czterech lamp hybrydowych oświetlających dwa przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania dróg powiatowych

   

  6. 2952W

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Ciućkowie na drodze nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno

  W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące roboty: budowa chodnika o długości 81 m częściowo po obu stronach jezdni, remont nawierzchni jezdni polegający na jej frezowaniu i ułożeniu warstwy ścieralnej na odcinku o długości 200 m, oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych oświetlających przejście dla pieszych

   

  9. 6905W

  Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Białej na ul. Augustyna Kordeckiego na drodze nr 6905W Parzeń – Kamionki – Stara Biała – gr. miasta – (Płock) 

  W ramach przedmiotowego zadania wykonano następujące roboty: budowa chodnika o długości 75 m i dojścia do przejścia da pieszych, budowa rowu krytego, wzmocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego, oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem dwóch lamp hybrydowych oświetlających przejście dla pieszych

   

  1 tablica 2929W

  Modernizacja drogi powiatowej nr 2929W Radzanowo - Woźniki na odcinkach od km 0+941 do km 1+996 i od km 2+001 do km 2+328 o łącznej długości 1,382 km

   

   2 tablica 2957W

   Modernizacja drogi powiatowej nr 2957W Krawieczyn - Małoszewo na odcinku od km 0+003 do km 0+500 długości 0,497 km

   3 tablica 2914W

  Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2914W Kłaki - Staroźreby na odcinku o długości 0,650 km 

   4 tablica 2955W

   Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2955W Bodzanów - Wilkanowo na odcinku od km 5+070 do km 5+800 o długości 0,730 km

   5 tablica 2974W

   Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2974W Soczewka - Łąck na odcinku od km 7+050 do km 7+650 o długości 0,600 km

   6 tablica 2989W

   Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2989W Topólno - Lipińskie na odcinku od km 0+007 do km 0+707 o długości 0,700 km

   7 tablica 3059W

   Przebudowa drogi powiatowej nr 3059W Ilinek – Kucice -  Bulkowo - Bodzanów od km 17+020 do km 17+298 o długości około 0,28 km polegająca na budowie chodnika

   

   8 tablica 2926W

   Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2926W Ostrzykowo - Nowa Wieś od km 5+329 do km 6+329 odcinek dł. 1,000 km

   9 tablica 2940W

   Przebudowa drogi powiatowej nr 2940W Słupno - Miszewko - Białkowo na odcinku od km 0+011 do km 1+160 o długości 1,149 km

   10 tablica 2965W

  Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2965W Węgrzynowo - Podgórze na odcinkach od km 0+050 do km 0+490, od km 0+590 do km 0+910 i od km 1+010 do km 2+610 o łącznej długości 2,360 km

   11 tablica 2905W

   Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2905W Siecień - Strupczewo na odcinku od km 1+800 do km 2+800 o długości 1,0 km

   

  12 tablica 6908W

   Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 6908W Grabina - Kolonia Grabina - Płock do drogi nr 60 na odcinku od km 1+852 do km 3+485 o długości 1,633 km

   13 tablica 2912W

   Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2912W Bielsk - Smolino na odcinku od km 1+135 do km 2+535 o długości 1,400 km

   Dofinansowanie1

   

  Przebudowa i modernizacja drogi powiatowej nr 2952W Wilczkowo – Bodzanów – Słupno na odcinku od km 11+575 do km 14+435 o długości 2,860 km

   

 • flaga i godło na www

  Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

  Nazwa funduszu:  Fundusz Dróg Samorządowych

  Nazwa projektu:

  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2910W Bronowo-Zalesie – Ciachcin od km 2+254,13 do km 3+228,16”

  Zadanie realizowane na terenie gminy Bielsk

  Kwota dofinansowania: 1.306.227,00 zł 

  Całkowita wartość inwestycji: 1.632.784,66 zł

   

  Stan istniejący:

  Droga powiatowa nr 2910W Bronowo-Zalesie - Ciachcin przebiega przez teren powiatu płockiego przez obszar gminy Stara Biała oraz Bielsk przez miejscowości: Bronowo-Zalesie, Konary, Ciachcin Nowy od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5201W Płock - Zągoty - Bonisław w miejscowości  Bronowo-Zalesie do drogi krajowej nr 60 w miejscowości Ciachcin Nowy.

  Inwestycja będąca przedmiotem wniosku zlokalizowana jest w województwie mazowieckim, Gminie Bielsk obręb Konary i Ciachcin Nowy. W stanie istniejącym droga powiatowa posiada klasę Z o przekroju jednojezdniowym dwupasowym z jezdnią o szerokości około 3,75 m  o nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, poboczach nieutwardzonych o szerokości około 1,25 m oraz rowach przydrożnych. Nawierzchnia jezdni wykazuje znaczne zniszczenia w tym ubytki i deformacje z licznymi spękaniami podłużnymi, poprzecznymi i siatkowymi. Występują również liczne łaty będące pozostałością napraw miejscowych warstwy ścieralnej. Miejscowo występują wykruszenia warstwy ścieralnej przy krawędzi jezdni. Nawierzchnia jest w bardzo złym stanie technicznym stwarzając duże zagrożenie w ruchu drogowym w tym dla pieszych uczęszczających do obiektów użyteczności publicznej w szczególności dzieci.

   

  CELE PROJEKTU

  1. Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

  Przebudowa drogi 2910W zapewni zwiększenie płynności w ruchu, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przebudowa zapewni podwyższenie parametrów technicznych i użytkowych a tym samym zwiększy standard drogi.

  1. Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych

  Droga powiatowa nr 2910W stanowi bezpośrednie połączenie z drogą krajową nr 60 co przyczynia się do poprawy spójności regionu, przede wszystkim poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz warunków życia społeczności lokalnych. Przebudowa zwiększy bezpieczeństwo i płynność w ruchu umożliwiając dogodną komunikację i dostęp do obiektów użyteczności publicznej położonych przy drodze. Powyższe ma niewymierny wpływ na poprawę spójności całego regionu, niewątpliwie wpływa na podniesienie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

  1. Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów

  Nowa nawierzchnia i normatywne spadki poprzeczne i podłużne poprawią sposób odwodnienia jezdni co nie pozwoli na tworzenie się zastoin wodnych. Wszystkie roboty związane z realizacją inwestycji będą prowadzone zgodnie z przepisami prawa budowlanego w poszanowaniu osób trzecich.

  1. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

  Przedmiotowy odcinek drogi powiatowej nr 2910W Bronowo – Zalesie – Ciachcin jest bardzo ważną inwestycją celu publicznego. Przebudowa w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy oraz zwiększenia atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych poprzez zastosowanie w projekcie budowlanym rozwiązań projektowych w postaci dostosowania szerokości jezdni drogi do parametrów dla drogi klasy Z wykonanie nawierzchni jezdni, nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego, wprowadzenie oznakowania poziomego w powiązaniu z oznakowaniem pionowym oraz chodników i przejścia dla pieszych nastąpi diametralna poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego:

   

  PLANOWANE EFEKTY

  • wycinka drzew kolidujących z przebiegiem drogi,
  • rozbiórka istniejącej infrastruktury drogowej,
  • przebudowa drogi głównej,
  • przebudowa i budowa zjazdów indywidualnych i publicznych,
  • odtworzenie istniejących elementów odwodnienia,
  • wykonanie nowych nasadzeń drzew.

  Zakładane parametry techniczne:

  • długość                                         0,974 km;
  • klasa techniczna: Z;
  • prędkość projektowa: 40km/h
  • liczba jezdni: 1;
  • szerokość jezdni: 2 x 2,75m
  • szerokość pobocza: 2 x 1,0 m;
  • szerokość chodnika: 1,5 i 2,0m;
  • kategoria ruchu: KR 2

   

  flaga i godło na www

   

  Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

  Nazwa funduszu:  Fundusz Dróg Samorządowych

  Nazwa projektu:

  „Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo – Bodzanów na odcinku od km 22+043 do km 24+950 o długości 2,907 km”

  Zadanie realizowane na terenie gminy Bodzanów

  Kwota dofinansowania : 750.724,00 zł

  Całkowita wartość inwestycji: 938.406,21 zł

  Stan istniejący:

  Obecny stan drogi kwalifikuje ją do remontu. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jezdni posiada szerokość 5,2 m. Nawierzchnia asfaltowa jest spękana, z licznymi ubytkami szczególnie przy krawędziach. Występują zaniżone pobocza oraz nienormatywne spadki poprzeczne. W stanie istniejącym jezdnia bitumiczna, przekrój szlakowy.

  W ramach przedsięwzięcia przewiduje się remont drogi powiatowej na odcinku
  od km 22+043 do km 24+950 długości: 2,907 km.

  CELE PROJEKTU

  1. Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

  W ramach poprawy bezpieczeństwa przewiduje się remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów na odcinku od miejscowości Mąkolin do miejscowości Bodzanów na długości 2,907 km aby nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej drogi. Remont polegający na  ułożeniu warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej oraz warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej wraz z uzupełnieniem obustronnych poboczy i zjazdów warstwą z kruszywa łamanego zapewni drodze właściwości użytkowe przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dodatkowo przewiduje się montaż barierek na przepuście.

  1. Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych

  Droga powiatowa nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów długości 25,249 km przebiega przez obszar dwóch powiatów płońskiego i płockiego. Początek stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 10 na terenie powiatu płońskiego gdzie przebiega na długości 11,717 km. Na terenie powiatu płockiego przebiega na długości 13,532 km. Koniec stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2952W Wilczkowo - Bodzanów - Słupno w miejscowości Bodzanów. Remont zwiększy bezpieczeństwo i płynność w ruchu umożliwiając dogodną komunikację między mieszkańcami sąsiednich gmin. Powyższe ma niewymierny wpływ na poprawę spójności całego regionu, niewątpliwie wpływa na podniesienie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

  Przeprowadzenie

  1. Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów

  Remont drogi powiatowej nr 3059W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów poprzez wyrównanie nawierzchni jezdni i uzupełnienie poboczy kruszywem korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo ruchu.

  1. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

  Przedmiotowe zadanie ma kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru wiejskiego w powiecie płockim. Dla społeczności lokalnej zamieszkującej w strefie prowadzonej inwestycji, droga objęta przebudową jest podstawowym ciągiem komunikującym. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu drogowego.

  PLANOWANE EFEKTY

  • pionowa regulacja studzienek kanalizacyjnych,
  • remont przepustu pod koroną drogi,
  • remont drogi głównej,
  • uzupełnienie poboczy i zjazdów mieszanką kruszywa łamanego,
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

  Zakładane parametry techniczne:

  • długość: 2,907 km;
  • klasa techniczna: Z;
  • liczba jezdni: 1;
  • szerokość jezdni: 5,00 m;
  • szerokość pobocza: 2 x 1,0 m

   

   flaga i godło na www

  Zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego

  Nazwa funduszu:  Fundusz Dróg Samorządowych

  Nazwa projektu:

  „Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek od km 1+000 do km 4+360 o długości 3.360km”

  Zadanie realizowane na terenie gminy miasta Gąbin

  Kwota dofinansowania : 3.197.023,00 zł

  Całkowita wartość inwestycji: 3.996.278,91 zł

  Stan istniejący drogi:

  Obecny stan drogi kwalifikuje ją do przebudowy. Na przedmiotowym odcinku nawierzchnia jezdni posiada zmienną szerokość od 4.0m do 5.0m. Nawierzchnia asfaltowa jest na fragmentach spękana i nierówna z licznymi ubytkami występującymi szczególnie na krawędziach. Posiada również nienormatywne spadki poprzeczne. Na terenie objętym opracowaniem występuje uzbrojenie w postaci: sieci telefonicznych i energetycznych oraz wodociągowych.

  CELE PROJEKTU

  1. Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego

  W ramach poprawy bezpieczeństwa przy przebudowie drogi powiatowej nr 6907W przewiduje się dostosowanie jej parametrów technicznych do wymagań dla drogi klasy Z. W tym celu zostanie przebudowana i poszerzona jezdnia drogi z szerokości 4,0÷5,0 m na 6,0 m. Wykonane zostaną obustronne pobocza szerokości z kruszywa łamanego. Przewiduje się wprowadzenie oznakowania pionowego w powiązaniu z oznakowaniem poziomym.

  1. Zapewnienie spójności sieci dróg publicznych

  Droga 6907W ma bardzo duże znaczenie w układzie komunikacyjnym powiatu płockiego, co wynika z jej cech funkcjonalnych. Przedmiotowa droga łączy się bezpośrednio z drogą wyższego rzędu - drogą wojewódzką nr 577 Łąck – Gąbin – Sanniki – Ruszki na terenie powiatu płockiego w miejscowości Gąbin oraz z drogą wojewódzką nr 583 gr. woj. - Sanniki na terenie powiatu gostynińskiego. Inwestycja jest zatem spójna z siecią transportową województwa. Przebudowa zwiększy bezpieczeństwo i  płynność w ruchu umożliwiając dogodną komunikację między mieszkańcami sąsiednich gmin, co ma niewymierny wpływ na poprawę spójności całego regionu i niewątpliwie wpływa na podniesienie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego.

  1. Podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych i dróg gminnych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych i dróg gminnych pod względem spełniania tych standardów

  Przebudowa drogi powiatowej nr 6907W Gąbin – Nowy Kamień – Janówek poprzez przebudowę będzie spełniać wymagania dla drogi klasy Z. Poprzez wykonanie przede wszystkim poszerzenia jezdni drogi z szerokości 4,0÷5,0 m na 6,0 m podwyższone zostaną jej parametry techniczne i eksploatacyjne.

  1. Zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych oraz Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych

  Droga powiatowa nr 6907W stanowi podstawowy ciąg komunikacyjny dla społeczności lokalnych. Przebudowa ww. odcinka drogi umożliwi zwiększenie konkurencyjności
  regionu, przyspieszy rozwój regionalny, zachęcając do inwestycji i umożliwiając pełne wykorzystanie potencjału regionu. Ww. inwestycja nie tylko wpłynie na rozwój przedsiębiorstw, turystyki, punktów usługowych znajdujących się w sąsiedztwie drogi, ale również ułatwi mieszkańcom dojazd do szkół i pracy.

  Realizacja projektu wpłynie również na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Dzięki lepszej komunikacji poprawi się dostęp do podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy Gąbin. Pozwoli to na komplementarny rozwój istniejących podmiotów oraz inwestycji zaplanowanych. 

  PLANOWANE EFEKTY

  • obustronne poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni do 6.0m,
  • 2 chodniki pełniące funkcje peronów autobusowych,
  • wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego,
  • mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni,
  • wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego i wymianie uszkodzonych przepustów fi 300 pod zjazdami oraz przepustów pod koroną drogi wraz ze ściankami czołowymi,
  • regulacja wysokościowa wszystkich obecnych w granicach opracowania urządzeń,

   

  Zakładane parametry techniczne:

  • długość: 3,360 km;
  • klasa techniczna drogi: Z;
  • liczba jezdni: 1;
  • szerokość pasa ruchu: 3,0 m
  • szerokość pobocza: 2 x 1,0 m
  • kategoria ruchu: KR2

   

   

 • Zmiana godzin pracy – nowa organizacja obsługi interesantów

  Godziny pracy Starostwa Powiatowego w Płocku: 

  poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30
  środa w godz. 7:30 – 17:00

  Zachęcamy do kontaktu i składania dokumentów w formie elektronicznej. Wzory dokumentów do pobrania w BIP w zakładce Wykaz spraw, pod adresem: http://bip.powiat-plock.pl/sprawy

  Sposoby załatwienia sprawy w Starostwie Powiatowym w Płocku:

  1. Przesłanie dokumentów w formie elektronicznej przez ePUAP, adresy skrytek: 59y4ajku1g/Skrytka ESP lub 59y4ajku1g/skrytka.
  2. Przesłanie dokumentów na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  3. Przesłanie dokumentów w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Płocku ul. Bielska 59 09-400 Płock.
  4. Złożenie dokumentów do urny znajdującej się na parterze budynku Starostwa.
  5. Złożenie dokumentów osobiście w wyznaczonej na strefie obsługi interesanta na parterze budynku - wejście główne:
   - stanowisko Wydziału Architektury i Budownictwa tel. 24 267 67 29;
   - stanowisko Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 24 267 67 28;
   - stanowisko Kancelarii Ogólnej tel. 24 267 67 74, 267 68 58.
  6. W przypadku konieczności osobistego załatwienia sprawy w wydziałach Starostwa (spotkanie z pracownikiem wydziału) należy umówić wizytę na określony dzień i godzinę:

  Wydział Komunikacji rezerwacja wizyty pod numerami telefonów 24 267 68 22. Interesanci są wpuszczani do Wydziału Komunikacji wejściem od strony parkingu, na umówioną godzinę.

  Wydział Architektury i Budownictwa – umówienie wizyty pod numerem tel. 24 267 67 57.

  Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami – umówienie wizyty pod numerem tel. 24 267 67 47.

  Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych – umówienie wizyty pod numerem
  tel. 24 267 67 37.

  Wydział Finansowy – umówienie wizyty pod numerem tel. 24 267 68 78.

  Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich – umówienie wizyty pod numerem tel. 24 267 67 97.

  Wydział Rozwoju Gospodarczego i Promocji – umówienie wizyty pod numerem
  tel. 24 267 67 82.

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów – umówienie wizyty pod numerem 24 267 67 20.

  Umawianie wizyt do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej / nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pod numerami telefonów 24 267 67 76 oraz 734 464 323.

  Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa w urzędzie

 • Starostwo Powiatowe w Płocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Płocku.

  Adres korespondencyjny: ul. Bielska 59, 09-400 Płock
  telefon: 242676800
  fax: 242676848
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-10-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-10-01.

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
  • Informacje zamieszczone w formie załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany); przykładem takich informacji są oświadczenia majątkowe, zawiadomienia o prowadzonych robotach geodezyjnych czy obwieszczenia o postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów Prawa wodnego; na podstronie, na której znajdują się ww. załączniki opisany jest alternatywny sposób dostępu do dokumentów,
  • Niektóre informacje zamieszczone w formie artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ zostały opublikowane przed dniem wejścia w życie wyżej wskazanej ustawy.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Ostatni przegląd aktualizacji: 2022-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Barciński, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 242676705. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

  Dostępność architektoniczna

  Do Starostwa można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej. W pobliżu budynku znajdują się miejsca postojowe, w tym dwa przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Bielskiej, wzdłuż budynku znajdują się chodniki prowadzące do budynku. Są one usytuowane równolegle do ul. Bielskiej. Nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabowidzących.

  Przy wejściu głównym znajduje się miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Obok schodów do wejścia głównego od ul. Bielskiej po lewej stronie znajduje się winda dla osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózkach. Przy wejściu do budynku znajduje się przycisk z sygnalizacją dźwiękową do Biura Obsługi Interesantów umożliwiający skorzystanie z pomocy pracownika urzędu przy wejściu do budynku. Drzwi wejściowe do gmachu są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego.

  Po wejściu do budynku po lewej stronie znajduje się Biuro Obsługi Interesantów. Można w nim uzyskać niezbędne informacje jak poruszać się po budynku i o dostępnych usługach wsparcia.

  Swobodne poruszanie się przez osobę na wózku możliwe jest w części parteru oraz na piętrach od pierwszego do piątego budynku po skorzystaniu z windy. Dla chcących załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Archiwum Zakładowym w niedostepnej dla osób poruszających się na wózkach części parteru pracownicy wydziałów prowadzą obsługę klienta niepełnosprawnego w części dla niego dostępnej.

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie ma również pętli indukcyjnych.

  Korytarze w budynku mają szerokość min. 160 cm, co umożliwia bezproblemowe wymijanie się osób poruszających się na wózkach.

  Toalety dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach znajdują się na parterze i na drugim piętrze budynku.

  Na każdym piętrze budynku znajdują się informacje nt. lokalizacji poszczególnych komórek i wydziałów, które ułatwią poruszanie się po nim i umożliwiają odnalezienie poszukiwanego pomieszczenia.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Wyznaczeni pracownicy Starostwa Powiatowego w Płocku posługują się językiem migowym (PJM) w stopniu podstawowym. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30
środa w godz. 7:30 – 17:00

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok