• Nie przechodź obojętnie wobec przemocy! Reaguj natychmiast! Nie bój się pomóc! Twoja reakcja może uratować komuś życie…

  15 września podczas Powiatowego Dnia Promocji Zdrowia w Brwilnie została przeprowadzona kampania „Stop Przemocy”. Jej celem było zwrócenie uwagi na występujący problem stosowania różnego rodzaju przemocy.

 • 15 września podczas Powiatowego Dnia Promocji Zdrowia, który odbył się w Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. A.J. Nowowiejskiego w Brwilnie nastąpiła kolejna odsłona „Koperty Życia”. Do włączenia się do akcji profilaktycznej zachęcała Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Małgorzata Struzik. Prosiła o przekazywanie „Koperty Życia” szczególnie osobom w wieku senioralnym lub trwale zmagającym się z chorobą.

 • W piątek 9 września w porannej audycji Katolickiego Radia Diecezji Płockiej „Gość Poranka” gościem była pani Małgorzata Struzik, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych. Mówiła o roli samorządu w realizacji zadań profilaktyki uzależnień oraz problemach wśród młodzieży dot. uzależnień w powiecie płockim, a także o prowadzonych działaniach. 

  Wiodącą rolę w polskim systemie rozwiązywania problemów uzależnień odgrywają samorządy gminy, które na mocy ustawy o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii są odpowiedzialne za realizację zadań w obszarze profilaktyki, leczenia, rehabilitacji oraz ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych, wynikających  z używania i nadużywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie promocji i ochrony zdrowia. Najwięcej działań kierowanych jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uzależnienia niestety są bezpośrednią przyczyną przemocy. Obecnie realizowany jest Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.

  Samorządom zależy na zdrowiu swoich mieszkańców. Dziękuję organizacjom pozarządowym za tak aktywne włączanie się w działania profilaktyczne i pomoc dla wszystkich chcących wyjść z nałogu, a w szczególności organizatorom sobotniego koncertu - Stowarzyszeniu Rodzin Abstynenckich NADZIEJA W NAS, - płockiemu MONAR -owi i Grupie Inicjatywna Stowarzyszenia Nasza Mała Ojczyzna Mazowsze.

  Spotykamy się przed Ratuszem na czwartej już edycji tak ważnego społecznie przedsięwzięcia, „Nie Ćpam – Nie Piję – Teraz Żyję!”, gdzie Powiat Płocki jest sponsorem strategicznym.

  Zapraszam także na Powiatowy Dzień Promocji Zdrowia, który odbędzie się 15 września w godz. 9.00 – 13.00 w Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Brwilnie.”

  Najczęściej występuje palenie papierosów, które zaczyna się od eksperymentowania w grupie rówieśniczej, a prowadzi                 do fatalnego w skutkach zdrowotnych nałogu. W szkole łatwiej sięgnąć w gronie kolegów po nikotynę, tłumacząc, że przynosi ona ulgę w stresie.

  W każdej naszej powiatowej szkole ponadgimnazjalnej została opracowana Strategia Wychowawcza Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki. W szkołach realizowane są programy profilaktyczne m. in. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii, Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce „ARS czyli jak dbać o miłość?” – profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych, cyklicznie Szkolne Dni Profilaktyki „Palenie zabija – szkodliwość palenia tytoniu”, Światowy Dzień Zdrowia, Dzień Trzeźwości,  czy ”Stop uzależnieniom – Nie daj się wysterować na minę”, a także „Zagrożenia we współczesnym świecie”. Została przeprowadzona ankieta diagnozująca skalę zjawiska korzystania uczniów z używek, tj. spożywania alkoholu, palenia tytoniu, zażywania substancji psychoaktywnych, a także obecności przemocy i agresji wśród uczniów oraz poczucia bezpieczeństwa w szkole i poza nią.  Tych działań jest naprawdę bardzo dużo.   Przeprowadzane są różne działania w formie pogadanek, warsztatów, happeningów, konkursów, akcji plakatowych, gazetek tematycznych, prezentacji, filmów edukacyjnych oraz szkoleń. Wiele działań zostało przeprowadzonych w ramach Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Uroczyście świętowaliśmy Powiatowe Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

  Gościem specjalnym uroczystości był prof. dr hab. Bartosz Łoza – Prezes Towarzystwa Neuropsychiatrii i Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, autor wielu książek, wybitny specjalista.

  Profesor wygłosił doskonały i interesujący wykład pt. „Jak dojrzewa osobowość”?, który spotkał się z bardzo dobrym odbiorem   i oddźwiękiem wśród uczestników. Obchody zakończył spektakl profilaktyczny w wykonaniu młodzieży ukazujący problem środków psychoaktywnych i uzależnienia od komputera, które niestety stale rośnie. Dlatego w naszych szkołach na stałe w kalendarz działań profilaktycznych wpisał się „Dzień Bezpiecznego Internetu”, którego celem jest propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu  i uświadomienie zagrożeń płynących z sieci. Uczniowie  w Zespole Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie mogli skorzystać z warsztatów prowadzonych przez wykładowców Akademii Pedagogiki Specjalnej z Warszawy, którzy przeszkolili młodzież z zakresu świadomego odbioru mediów i Internetu.

  Ponadto w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie był realizowany Rządowy program „Bezpieczna+”, którego celem było zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Uczniowie przygotowali etiudę teatralną „Myślę i czuję. Nie biorę” o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom, głównie dopalaczom. Aktualnie Program realizowany jest w Zespole Szkół im. L. Bergerowej w Płocku.

 • Niebieska Linia IPZ uruchomiła nową formę pomocy dla mieszkańców woj. mazowieckiego borykających się z problemami będącymi skutkiem przestępstw, a niemogących dotrzeć do jednej z naszych 7 filii z przyczyn komunikacyjnych lub ze względu na stan zdrowia.

  Oferujemy bezpłatne konsultacje wideo: prawne i psychologiczne ze specjalistami Niebieskiej Linii przez komunikator internetowy(preferowany Skype).

  Działanie jest częścią projektu realizowanego pod postacią Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPOPP) i współfinansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

  Termin konsultacji ustalany jest indywidualnie przez sekretariat Pogotowia Niebieska Linia, tel.: 22 824-25-01.

  Przypominamy również o możliwości skorzystania z Poradni Telefonicznej dla Pokrzywdzonych Przestępstwem 22 668-70-00 (w dni powszednie w godzinach: 12.00-18.00; w soboty i niedziele: 10.00-16.00) oraz Poradnii e-mail (Psychologiczna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Prawna: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

  Współfinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

 • Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie! Skorzystaj z pomocy instytucji działających na terenie powiatu płockiego. Niezbędne kontakty w załączniku

 • reaguj

  nie dla przemocy

 • Pod numerem 116 111 działa pierwszy ogólnopolski i całkowicie bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.

  Telefon 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość dzielenia się troskami, rozmawiania o sprawach dla siebie ważnych oraz wsparcia w trudnych sytuacjach.

  Wierzymy, że dzięki rozmowie z drugim człowiekiem łatwiej jest znaleźć rozwiązanie nawet największych problemów.

  Codziennie od 12:00 do 22:00 grupa przeszkolonych konsultantów odbiera setki telefonów od dzieci potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osób kontaktujących się z Telefonem 116 111, konsultanci podejmują interdyscyplinarne interwencje, mające na celu przywrócenie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa i zapewnienie niezbędnej pomocy.

  Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży pod numerem 116 111 powstają w całej Europie zgodnie z decyzją KE z dnia 15 lutego 2007 r. w sprawie rezerwacji krajowego zakresu numeracyjnego zaczynającego się na 116 na potrzeby zharmonizowanych usług o walorze społecznym (2007/116/WE).

  Polska jest piątym krajem UE, w którym pod europejskim numerem 116 111 dzieci i młodzież uzyskały pomoc i wsparcie. Stało się tak dziękiwspółpracy Fundacji Dzieci Niczyje z firmą Polkomtel SA, operatorem sieci PLUS, która jest partnerem technologicznym linii 116 111 w Polsce.

  Działanie Telefonu 116 111 od 10.11.2014 roku do 31.12.2016 roku jest dofinansowane w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła". 116 111 jest również czasowo dofinansowywane przez MSW w ramach realizacji zadania publicznego „prowadzenie telefonu zaufania dla dzieci”. Wybrane działania podejmowane przez zespół Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111  są współfinansowane przez Unię Europejską  (granty: Fundamental Rights and Citizenship: JUST/2011/FRAC/AG/2866; Prevention and Fight Against Crime - ISEC: HOME/2012/ISEC/AG/4000004408). Darczyńcami Telefonu 116 111 są również firmy: Orange, Energa, Mercedes - Benz Polska. 

  Jak 116 111 pomaga dzieciom?

  Od pierwszych chwil działania linii, konsultanci Telefonu Zaufania 116 111 zajmują w dziecięcej rzeczywistości szczególne miejsce. Są specjalistami od nieszczęśliwej miłości i pierwszych rozstań, przemocy rówieśniczej i domowej, problemów związanych z dojrzewaniem, kłopotów w nauce, kłótni z rodzicami, myśli samobójczych, lęków, zaburzeń odżywiania, gier komputerowych i nieporozumień z przyjaciółmi. Rozmawiają o wykorzystywaniu seksualnym, uzależnieniach, wyglądzie i sensie życia. Dzieci i młodzież wybierają konsultantów Telefonu 116 111 na swoich powierników. Często tylko im mają odwagę powiedzieć lub napisać o najtrudniejszych przeżyciach i to z nimi szukają rozwiązań swoich problemów.

  Konsultanci Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 nie zastępują rodziców, nauczycieli, psychologów, czy pedagogów. Wspierają dzieci i młodzież w poszukiwaniu w swoim środowisku takich dorosłych, którym mogą zaufać i na których mogą liczyć. Często pomagają odzyskać wiarę i zaufanie do świata dorosłych.

  Czasem ten świat przerasta dzieci, jawi im się jako niezrozumiałe, nieprzyjazne i pełne okrucieństwa miejsce. Konsultanci Telefonu 116 111 potrafią ocenić zagrożenie bezpieczeństwa i życia dzieci, dostarczyć niezbędnych informacji i wsparcia, a w skrajnych sytuacjach podejmują działania, których celem jest przywrócenie równowagi w życiu młodych osób i zapewnienie im niezbędnej pomocy.

  We wszystkich rozmowach szczególnie uwidacznia się rola konsultantów jako edukatorów –  cierpliwie odpowiadających na pytania i dostarczających wiedzę, która z jednej strony pozwala młodym osobom chronić się przed zagrożeniami, a drugiej pomaga w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Kilkuletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy telefonicznej dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych pokazuje nam, jak wiele jest do zrobienia na polu edukacji dotyczącej unikania zagrożeń i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

 • Zadzwoń! Zaufaj!

  Czekamy na telefon od Ciebie codziennie od 14.00 do 22.00!
  Nasz numer jest bezpłatny

   Kryzysowy Telefon Zaufania 116 123 powstał z myślą o osobach, które z różnych powodów nie mają możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i porady psychologicznej, rodziców potrzebujących wsparcia w procesie wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psychologicznej osobom doświadczającym kryzysu emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.

  • Każdy z naszych konsultantów posiada wyższe wykształcenie specjalistyczne - psychologiczne lub pokrewne oraz przeszedł cykl szkoleń z zakresu telefonicznej pomocy psychologicznej.
  • Jesteśmy po to, by każdemu zaoferować możliwości kontaktu, który będzie wsparciem w trudnych chwilach. Nie pytamy o wyznanie czy orientację seksualną. Nasi konsultanci nie oceniają, nie wartościują postaw czy zachowań - wspólnie z Klientem zastanawiają się co dla niego jest najlepsze w danej sytuacji.
  • Połączenie z naszym numerem jest całkowicie bezpłatne niezależnie od tego z jakiej sieci dzwoni Klient, można do nas dzwonić z każdego miejsca w Polsce, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych.

  Warto podkreślić, że telefony zaczynające się na 116 to grupa europejskich, darmowych linii telefonicznych o charakterze społecznym przeznaczona dla dzieci i osób dorosłych znajdujących się w trudnych sytuacjach i potrzebujących wsparcia. Telefony tego rodzaju są obsługiwane w różnych krajach europejskich przez organizacje pozarządowe, tak dzieje się i w Polsce. Telefon Zaufania powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej w marcu 2009 roku. Misję stworzenia 116 123 w Polsce powierzono Instytutowi Psychologii Zdrowia.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok