PUNKT PROFILAKTYCZNO-KONSULTACYJNY DLA PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI, MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO

UWAGA!!! Korekcie uległ sierpniowy Harmonogram spotkań! Szczegóły w treści komunikatu (druk podkreślony). 

10 lipca br. zostało zawarte Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Płockim, a  Stowarzyszeniem Mężczyźni Przeciw Przemocy (MPP), które dotyczy realizacji zadania pod nazwą: „PUNKT PROFILAKTYCZNO-KONSULTACYJNY DLA PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI, MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO".

loga partnerw PPK

To zadanie publiczne z obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”,  w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, dofinansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętej uchwałą nr 897/56/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Ze strony Powiatu Płockiego Porozumienie będzie realizował Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

            Oferta jest nieodpłatna i skierowana przede wszystkim:

 • do dzieci, młodzieży i tzw. młodych dorosłych podejmujących zachowania ryzykowne w związku z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy.
 • do dzieci i młodzieży zaliczanej do szeroko rozumianej kategorii "zagrożonych niedostosowaniem społecznym i demoralizacją", które weszły w konflikt z prawem oraz definiowanej jako "stwarzające trudności wychowawcze" i przejawiającej "zaburzenia w zachowaniu i emocjach".
 • do otoczenia „powyższych”, ich rodzin, opiekunów prawnych, osób bliskich i innych współuczestniczących w procesie wychowania oraz wsparcia (tzw. osoby znaczące, kuratorzy, nauczyciele etc).

            W ramach utworzonego Punktu Profilaktyczno - Konsultacyjnego, w zależności od potrzeb prowadzone będą zamiennie oddziaływania indywidualne i grupowe z zakresu: poradnictwa, konsultacji, diagnostyki, wsparcia, doradztwa, wczesnej interwencji profilaktycznej i tym podobnych (np. z elementami socjoterapii, treningów zastępowania agresji, wychowania resocjalizującego, pedagogizacji rodziców i innych w zależności od potrzeb). Punktem centralnym staną się procedury o zweryfikowanej skuteczności i użyteczności (evidence-based, dobór specjalistów) oraz programy rekomendowane, takie jak FreD goes net dla młodzieży (12-19 lat) eksperymentującej z alkoholem i używkami, bądź jaka weszła w konflikt z prawem w związku z posiadaniem substancji zabronionej lub byciu pod jej wpływem w chwili popełnienia czynu zabronionego (rekomendacje ORE, KBPN, IpiN).

Począwszy od września, oferta nie będzie jedynie stacjonarna, zostanie rozszerzona również o pracę w terenie. Punkt będzie świadczył usługi wsparcia interwencyjnego dla szkół, placówek opiekuńczych i innych z terenu powiatu po tzw. nagłych zdarzeniach oraz współpracę z wymiarem sprawiedliwości (sądy rodzinne, kuratela ds. nieletnich etc.)

Funkcjonowaniu Punktu będą towarzyszyły także działania okołoprojektowe, podnoszące jego skuteczność takie jak:

- prelekcje szkoleniowe - otwierająca i zamykająca projekt,

- zwoływanie interdyscyplinarnych zespołów roboczych ds. programu FreD goes net (GIF).

Spotkania indywidualne odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Płocku, ul. Bielska 59,     09-410 Płock według następującego harmonogramu:

- 17 lipca /środa/, godzina 10.00 – 14.00, sala 602

- 24 lipca /środa/, godzina 10.00 – 14.00, sala 602

- 31 lipca /środa/, godzina 10.00 – 14.00, sala 602

- 7 sierpnia /środa/, godzina 10.00 – 13.00, sala 602

- 13 sierpnia /wtorek/, godzina 10.00 – 13.00, sala 315

- 20 sierpnia /wtorek/, godzina 10.00 – 13.00, sala 602

- 27 sierpnia /wtorek/, godzina 10.00 – 13.00, sala 602

 

W okresie od września do grudnia 2019 zapraszamy do siedziby Instytutu Profilaktyki ALFA-THETA w Płocku przy ul. Norbertańskiej 9 lok. 15. Jednocześnie informujemy, że w ramach działalności Punktu realizujemy również zadania niestacjonarne, prowadzone poza gabinetem (praca w terenie). Stąd też podany harmonogram dyżurów należy traktować wyłącznie jako roboczy. Jego aktualizacji dokonywać będziemy na bieżąco.

 

   HARMONOGRAM DYŻURÓW W OKRESIE IX-XII 2019

 • 03 wrzesień /wt/, godz 15:30 – 18:30
 • 10 wrzesień /wt/, godz 15:30 – 18:30
 • 18 wrzesień /śr/, godz 15:30 – 18:30
 • 25 wrzesień /śr/, godz 15:30 – 18:30
 • 02 październik /śr/, godz 15:30 – 18:30
 • 09 październik /śr/, godz 15:30 – 18:30
 • 16 październik /śr/, godz 15:30 – 18:30
 • 23 październik /śr/, godz 15:30 – 18:30
 • 06 listopad /śr/, godz 15:30 – 18:30
 • 13 listopad /śr/, godz 15:30 – 18:30
 • 20 listopad /śr/, godz 15:30 – 18:30
 • 27 listopad /śr/, godz 15:30 – 18:30
 • 04 grudzień /śr/, godz 15:00 – 20:00
 • 11 grudzień /śr/, godz 15:00 – 20:00

 

Terminy kolejnych spotkań zostaną podane na ww. stronach internetowych

www.profilaktykaryzyka.pl

www.powiat-plock.pl, zakładka Promocja zdrowia

Osoby kierowane prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie terminu i godziny konsultacji pod numerem telefonu 0 690 666 024 tylko i wyłącznie w trakcie dyżuru w niżej wymienionych dniach i godzinach.

punktprofilaktycznokonsultacyjny profilaktykaryzyka

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok