Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w sprawie zobowiązania do udostępnienia  nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obręb Boryszewo Nowe, gm. Radzanowo

 

Płock, dnia 09-08-2022r.

GGN-II.6821.2.2022

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek inwestora firmy Energa-Operator S.A. reprezentowanego  przez pełnomocnika  Pana Wojciecha Wrycza występującego w imieniu firmy Energa Invest Sp. z o.o. na podstawie art. 124b, art. 124a, art. 114 ust.3 i 4 i art. 115 ust. 3  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2021r. poz. 1899 ze zm.) wszczęte zostało z dniem 19.07.2021r. postępowanie administracyjne w sprawie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 58 o pow. 3,50 ha, położona w obrębie Boryszewo Nowe w gminie Radzanowo w związku z przeprowadzeniem robót polegających na wymianie wyeksploatowanych przewodów wraz z osprzętem liniowym oraz późniejszą regulacją zwisów na istniejącej linii napowietrznej jednotorowej WN 110 kV a także wymianie  wyeksploatowanego jednego stanowiska słupowego (w miejscu istniejącego).

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ogłoszenie o zamiarze zobowiązania  do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zostało zamieszczone w prasie ogólnopolskiej – Gazecie Wyborczej w dniu 17.05.2021r., na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Urzędu Gminy w Radzanowie.

W terminie 2 miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 powołanego wyżej Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zgłaszania  wniosków i żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego ogłoszenia (wywieszenia) w godzinach urzędowych, tj. poniedziałek-piątek 730-1530, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr (24) 267-67-55, sprawę prowadzi Sylwia Nawaz.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni tj. od dnia 12.08.2021r. do dnia  25.08.2021r. na tablicy ogłoszeń Starostwa  Powiatowego w Płocku, publikuje się na stronach internetowych Powiatu Płockiego: www.powiat-plock.pl, bip.powiat-plock.pl, ponadto przekazuje się do Urzędu Gminy w Radzanowie celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30
środa w godz. 7:30 – 17:00

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok