Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 26 maja 2021 r. o ochronie przeciwpożarowej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu płockiego

Starosta  Płocki  - sprawujący   bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących  własności  Skarbu  Państwa w powiecie płockim - przypomina, że zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy z  dnia  28  września  1991 r. o  lasach  (Dz. U. z  2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405, z późn. zm.) - w celu zapewnienia powszechnej ochrony lasów, właściciele lasów są obowiązani do kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, a w szczególności do wykonywania zabiegów profilaktycznych i ochronnych zapobiegających postawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów. W tym celu zobowiązani są przede wszystkim do:

  • wykonywania obowiązków wynikających z „Uproszczonych planów urządzenia lasów” oraz decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej, wydanych na podstawie „Inwentaryzacji stanu lasów”;
  • bieżącego uprzątania  lasów, w tym pasów przeciwpożarowych z martwych drzew, leżących gałęzi, nieokrzesanych ściętych lub powalonych drzew, a także innych rzeczy łatwopalnych, np. odpadów; 
  • utrzymania dróg leśnych w sposób zapewniający ich przejezdność ze szczególnym uwzględnieniem dróg dojazdowych do stanowisk czerpania wody.

Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o lasach - w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

  • rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
  • korzystania z otwartego płomienia;
  • wypalania wierzchniej warstw gleby i pozostałości roślinnych.

W/w zakazy nie dotyczą działań i czynności związanych z gospodarką leśną pod warunkiem, że czynności te nie stanowią zagrożenia pożarowego. 

Zaniedbanie powyższych obowiązków oraz nieprzestrzeganie zakazów zwiększy ryzyko wystąpienia pożarów.

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenach wszystkich gmin powiatu płockiego, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płocku oraz tablicach ogłoszeń w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Nadleśnictw: Płock, Łąck i Gostynin  - w okresie od dnia jego przekazania do dnia 31 października 2021 r.

Starosta  Płocki

                       Mariusz  Bieniek

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30
środa w godz. 7:30 – 17:00

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok