Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, obręb i gmina Drobin

 Płock, dnia  04.11.2020r.

GGN-II.6821.43.2020

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Nierobisz Energa Invest Sp. z o.o. na podstawie art. 124, art. 124a, art. 114 ust.3, 4 i art. 115 ust. 3  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2020r. poz. 65 ze zm.) wszczęte zostało postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 576 o pow. 0,6574 ha, położona w obrębie i gminie Drobin w związku z realizacją inwestycji celu publicznego polegającą na przebudowie istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV.

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została  zamieszczona w prasie ogólnopolskiej – Gazecie Wyborczej w dniu 20.08.2020r., na stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku i Urzędu Miasta i Gminy Drobin.

W terminie 2 miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

Zgodnie z art. 10 powołanego wyżej Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zgłaszania  wniosków i żądań.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia (wywieszenia) w godzinach urzędowych, tj. poniedziałek-piątek 730-1530, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr (24) 267-67-55, sprawę prowadzi Aleksandra Wąsowska.

Zawiadomienie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni tj. od dnia 06.11.2020r. do dnia  20.11.2020r. na tablicy ogłoszeń Starostwa  Powiatowego w Płocku, publikuje się na stronie internetowej Powiatu Płockiego www.powiat-plock.pl, bip.powiat-plock.pl, ponadto przekazuje się do Urzędu Miasta i Gminy Drobin celem wywieszenia na okres 14 dni.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.