• Płock, dnia 08.06.2022r.

  GGN.II.6821.44.2022

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz. 735 ze zm.), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA Operator S.A. reprezentowaną przez Pana Rafała Czubak ELFEKO S.A. ul. Hutnicza 20A, 81-061 Gdynia, na podstawie art. 124b, art. 124a, art. 114 ust.3 i 4 i art. 115 ust. 3  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2021r. poz. 1899 ze zm.) wszczęte zostało z dniem 07.06.2022r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji zobowiązującej do udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Radzanowo obręb Kostrogaj oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5 o pow. 2,03 ha, w związku z remontem elektroenergetycznej, napowietrznej linii WN 110kV relacji Podolszyce p.7 – Rafineria 3 polegającej na wymianie jednego stanowiska słupowego wraz z fundamentami, wymianie przewodów linii oraz zapewnieniu dojazdu umożliwiającego wykonanie tych czynności oraz wykonanie czynności związanych z remontem elektroenergetycznej, napowietrznej linii WN 110kV relacji Podolszyce p.10 – Rafineria 2 polegających na wymianie jednego stanowiska słupowego wraz z fundamentami, wymianie przewodów linii oraz zapewnieniu dojazdu umożliwiającego wykonanie tych czynności.  

  Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została  zamieszczona w prasie ogólnopolskiej – Gazecie Wyborczej w dniu 04.04.2022r., na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Urzędu Gminy Radzanowo.

  W terminie 2 miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

  Zgodnie z art. 10 powołanego wyżej Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zgłaszania  wniosków i żądań.

  Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego ogłoszenia (wywieszenia) w godzinach urzędowych, tj. poniedziałek-piątek 730-1530, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr (24) 267-67-55, sprawę prowadzi Aleksandra Wąsowska.

  Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 14 dni tj. od dnia 10.06.2022r. do dnia 24.06.2022r. na tablicy ogłoszeń Starostwa  Powiatowego w Płocku, publikuje się na stronie internetowej Powiatu Płockiego www.powiat-plock.pl, bip.powiat-plock.pl, ponadto przekazuje się do Urzędu Gminy Radzanowo celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni.

 •  

  Płock, dnia 06.06.2022r.

  GGN-II.6821.3.2022

  Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021r. poz.735 ze zm. ), zawiadamiam, że na wniosek inwestora NEXERA Sp. z o.o. reprezentowanego  przez Panią  Monikę Nizińską występującą w imieniu  firmy InProjects Sp. z o.o. sp. k. na podstawie art. 124, art. 124a, art. 114 ust.3 i 4 i art. 115 ust. 3  ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U z 2021r. poz. 1899 ze zm.) wszczęte zostało z dniem 19.05.2022r. postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 67 o pow. 0,25 ha, położona w obrębie Psary w gminie Drobin w związku z budową kanalizacji telekomunikacyjnej (światłowodowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej ograniczającej sposób korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zostało zamieszczone w prasie ogólnopolskiej – Gazecie Wyborczej w dniu 01.03.2022r., na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku oraz Urzędu Miasta i Gminy w Drobinie.

  W terminie 2 miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości.

  Zgodnie z art. 10  Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, zgłaszania  wniosków i żądań.

  Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Płocku, ul. Bielska 59, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego ogłoszenia (wywieszenia) w godzinach urzędowych, tj. poniedziałek-piątek 730-1530, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr (24) 267-67-55, sprawę prowadzi Sylwia Nawaz.

 •  

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok