Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku z dniem 01.03.2018 roku rozpoczyna realizację projektu pt. „Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim” na podstawie umowy nr RPMA.09.02.01-14-8820/17-00 z dnia 10.01.2018 r. współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dane projektu:

Numer i nazwa Osi Priorytetowej RPO WM 2014-2020:

IX - Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020:

9.2 - Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 -2020:

9.2.1 -  Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Instytucja, w której złożono wniosek o dofinansowanie: Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Tytuł projektu:„Deinstytucjonalizacja usług na rzecz dzieci i młodzieży w powiecie płockim”.

Beneficjent projektu: Powiat Płocki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

Partner projektu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie.

Cel główny projektu: Projekt zakłada wsparcie osób przebywających w pieczy zastępczej, doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego, wsparcie rodzin mających problemy opiekuńczo – wychowawcze oraz wsparcie służb społecznych. Celem głównym projektu jest zwiększenie procesu deinstytucjonalizacji usług na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkujących na terenie powiatu płockiego oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej.

Cele szczegółowe projektu: zwiększenie dostępu do usług środowiskowych, wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo – wychowawcze, wzmocnienie roli i funkcji rodzin poprzez rozwinięcie umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki nad dziećmi/młodzieżą kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów opiekuńczo wychowawczych oraz doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, podniesienie wiedzy i umiejętności przedstawicieli służb społecznych, przeciwdziałanie umieszczaniu  dzieci w pieczy zastępczej poprzez organizowanie działań prewencyjnych, zwiększenie umiejętności społecznej i zawodowej wychowanków, zwiększenie szans powrotu dziecka do rodziny naturalnej, wzmocnienie rodzin zastępczych.

Zadania zaplanowane do realizacji w projekcie:

  1. Wsparcie rodzin, w tym: spotkania psychologa z rodzicami wykazującymi problemy opiekuńczo – wychowawcze, szkolenie dla kandydatów na rodziny wspierające, wyjazd edukacyjno – integracyjny dla rodzin objętych asystą rodzinną.
  2. Wsparcie pieczy zastępczej, w tym: trening kompetencji i umiejętności dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, trening rozwoju kompetencji rodzicielskich dla osób sprawujących pieczę zastępczą, szkolenie dla prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodzin zawodowych, indywidualne poradnictwo dla rodzin zastępczych, mentoring dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej, piknik rodzinno – integracyjny, szkolenie z dialogu motywacyjnego dla wychowanków przebywających w pieczy zastępczej oraz sprawujących pieczę zastępczą.
  3. Deinstytucjonalizacja usług – tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.
  4. Wsparcie służb społecznych, w tym: szkolenie dla przedstawicieli służb społecznych pracujących z rodziną, konferencja pn. „Umiejętności komunikacji interdyscyplinarnej w pracy z trudnym klientem”, grupa wsparcia dla przedstawicieli służb społecznych pracujących z rodziną.

 Okres realizacji projektu: od dnia 01.03.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.

 Wartość projektu ogółem: 365 775,00 zł

 Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 292 620,00 zł.

Wkład własny: 52 800,00 zł.

Dotacja celowa z Budżetu Państwa: 20 355,00 zł.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godz. 7:30 - 15:30
środa w godz. 7:30 – 17:00

Wydział Komunikacji:
tel. +48 (24) 267-68-22
+48 (24) 267-68-18
+48 734-464-308

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.
Ok