• To zdecydowanie jedna z najpopularniejszych imprez w Powiecie Płockim, która od lat nierozerwalnie kojarzy się z wakacjami, Wisłą, pięknymi krajobrazami i fantastycznymi ludźmi. Nic dziwnego, że Regaty Żeglarskie w Nowym Duninowie każdego roku przyciągają tłumy ludzi.

 • W zeszłym roku w Nowym Duninowie sprawdziła się nowa formuła sportowej aktywności Seniorów. W tym roku Olimpiada zagościła u zeszłorocznych zwycięzców, czyli w Bulkowie. Drużyny Seniorów miały okazję sprawdzić się w kilku dyscyplinach sportowych. Oczywiście zawody przebiegały na wesoło, w koleżeńskiej, życzliwej atmosferze, ale nie zabrakło też, jak na Olimpiadę przystało, ducha sportowej rywalizacji.

 • - Z okazji nadchodzącego Święta Policji chciałabym w imieniu Samorządu Powiatu Płockiego podziękować wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji za ofiarną i pełną poświęcenia służbę, za wysiłek i trud oraz działania, które podejmujecie w codziennej pracy dając mieszkańcom naszego regionu coraz większe bezpieczeństwo - zwróciła się do zgromadzonych Wicestarosta Płocki Iwona Sierocka

 • Już w najbliższą sobotę, 13 lipca organizatorzy: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Starosta Płocki, Gmina Nowy Duninów oraz Klub Żeglarski „MORKA” Płock zapraszają na XVII Regaty o Puchar Marszałka Województwa Mazowieckiego, XIX Regaty o Puchar Starosty Płockiego orazXXIV Regaty o Puchar Wójta Gminy Nowy Duninów.

 • UWAGA!!! Korekcie uległ sierpniowy Harmonogram spotkań! Szczegóły w treści komunikatu (druk podkreślony). 

  10 lipca br. zostało zawarte Porozumienie o współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Płockim, a Stowarzyszeniem Mężczyźni Przeciw Przemocy (MPP), które dotyczy realizacji zadania pod nazwą: „PUNKT PROFILAKTYCZNO-KONSULTACYJNY DLA PODEJMUJĄCYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI, MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO".

  To zadanie publiczne z obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, dofinansowane przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej na podstawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego podjętej uchwałą nr 897/56/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. Ze strony Powiatu Płockiego Porozumienie będzie realizował Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych.

              Oferta jest nieodpłatna i skierowana przede wszystkim:

  • do dzieci, młodzieży i tzw. młodych dorosłych podejmujących zachowania ryzykowne w związku z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy.
  • do dzieci i młodzieży zaliczanej do szeroko rozumianej kategorii "zagrożonych niedostosowaniem społecznym i demoralizacją", które weszły w konflikt z prawem oraz definiowanej jako "stwarzające trudności wychowawcze" i przejawiającej "zaburzenia w zachowaniu i emocjach".
  • do otoczenia „powyższych”, ich rodzin, opiekunów prawnych, osób bliskich i innych współuczestniczących w procesie wychowania oraz wsparcia (tzw. osoby znaczące, kuratorzy, nauczyciele etc).

              W ramach utworzonego Punktu Profilaktyczno - Konsultacyjnego, w zależności od potrzeb prowadzone będą zamiennie oddziaływania indywidualne i grupowe z zakresu: poradnictwa, konsultacji, diagnostyki, wsparcia, doradztwa, wczesnej interwencji profilaktycznej i tym podobnych (np. z elementami socjoterapii, treningów zastępowania agresji, wychowania resocjalizującego, pedagogizacji rodziców i innych w zależności od potrzeb). Punktem centralnym staną się procedury                    o zweryfikowanej skuteczności i użyteczności (evidence-based, dobór specjalistów) oraz programy rekomendowane, takie jak FreD goes net dla młodzieży (12-19 lat) eksperymentującej z alkoholem i używkami, bądź jaka weszła w konflikt z prawem w związku z posiadaniem substancji zabronionej lub byciu pod jej wpływem w chwili popełnienia czynu zabronionego (rekomendacje ORE, KBPN, IpiN).

  Począwszy od września, oferta nie będzie jedynie stacjonarna, zostanie rozszerzona również o pracę w terenie. Punkt będzie świadczył usługi wsparcia interwencyjnego dla szkół, placówek opiekuńczych i innych z terenu powiatu po tzw. nagłych zdarzeniach oraz współpracę z wymiarem sprawiedliwości (sądy rodzinne, kuratela ds. nieletnich etc.)

  Funkcjonowaniu Punktu będą towarzyszyły także działania okołoprojektowe, podnoszące jego skuteczność takie jak:

  - prelekcje szkoleniowe - otwierająca i zamykająca projekt,

  - zwoływanie interdyscyplinarnych zespołów roboczych ds. programu FreD goes net (GIF).

  Dane kontaktowe, terminy i godziny przyjęć będą podane do publicznej wiadomości oraz na bieżąco aktualizowane na stronach internetowych:

                          www.profilaktykaryzyka.pl

                          www.powiat-plock.pl, zakładka Promocja zdrowia

  Osoby kierowane prosimy o wcześniejsze telefoniczne umawianie terminu i godziny konsultacji pod numerem telefonu 0 690 666 024 tylko i wyłącznie w trakcie dyżuru w niżej wymienionych dniach i godzinach.

  Z pomocy specjalistów dyżurujących w Punkcie, można będzie korzystać już od 17 lipca br.

  Spotkania indywidualne odbywać się będą w Starostwie Powiatowym w Płocku, ul. Bielska 59,    09-410 Płock według następującego harmonogramu:

  - 17 lipca /środa/, godzina 10.00 – 14.00, sala 602

  - 24 lipca /środa/, godzina 10.00 – 14.00, sala 602

  - 31 lipca /środa/, godzina 10.00 – 14.00, sala 602

  - 7 sierpnia /środa/, godzina 10.00 – 13.00, sala 602

  - 13 sierpnia /wtorek/, godzina 10.00 – 13.00, sala 315

  - 20 sierpnia /wtorek/, godzina 10.00 – 13.00, sala 602

  - 27 sierpnia /wtorek/, godzina 10.00 – 13.00, sala 602

  Terminy kolejnych spotkań zostaną podane na ww. stronach internetowych

  www.profilaktykaryzyka.pl

  www.powiat-plock.pl, zakładka Promocja zdrowia

             

                                                                                               

 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  i Transportu Sanitarnego w Płocku w okresie od 1 września 2019 r. do 30 listopada 2019 r. będzie realizować zadanie  „Wsparcie i promocja ratownictwa medycznego” w ramach konkursu ofert na realizatorów zadań publicznych Województwa Mazowieckiego  z zakresu zdrowia publicznego w 2019 r.  pn. „Świadomy  i bezpieczny senior – inwestycją w życie i zdrowie”.

 • „Koperta Życia” to zestaw składający się z:

  • koperty oznaczonej naklejką: Koperta Życia dla Seniorów z Powiatu Płockiego;
  • karty informacyjnej do wypełnienia;
  • magnesu do umieszczenia na drzwiach lodówki.

 • „Dobrze jest znaleźć sobie hobby, które tak człowieka wciąga, i sprawia, że z radością czeka się na kolejny tydzień, zamiast ponuro liczyć dni”

                                                                                             Cecelia Ahern

  Idąc tropem powyższego cytatu pracownicy terapii zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie zorganizowali wernisaż prac mieszkańców domu: Pana Stefana Szymańskiego i Pani Barbary Antczak.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.