Zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

2017-04-06 10:29 | Promocja zdrowia

3 kwietnia br. uczniowie klas pierwszych i drugich Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych „Narkotyki i dopalacze – przyczyny przemocy i destabilizacji rodziny”. Warsztaty prowadził Leszek Roszczenko z Centrum Profilaktyki Społecznej – jednej z największych w Polsce platform edukacyjnych w zakresie prewencji uzależnień i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży.

Młodzież uczestnicząca w warsztatach zyskała wiedzę o substancjach psychoaktywnych, mechanizmach ich działania, zasadach postepowania z osobami pod wpływem narkotyków i dopalaczy oraz odpowiedzialności karnej osób posiadających środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Dyskutowano o zagrożeniach zdrowotnych, społecznych i moralnych związanych z zażywaniem narkotyków i dopalaczy. Niezdolności uzależnionych do podejmowania świadomych decyzji, udziału w życiu społecznym, szkolnym i rodzinnym. Nadużywanie substancji uzależniających to nie tylko poważny problem zdrowotny to także wiele negatywnych konsekwencji dla najbliższego otoczenia oraz szkód i kosztów dla całego społeczeństwa.

Wraz z warsztatami została przeprowadzona przez pracowników Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych kolejna odsłona kampanii „Stop przemocy”. Kampanii prowadzonej zgodnie z harmonogramem Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, który został przyjęty Uchwałą nr 132/XIV/2016 Rady Powiatu w Płocku  z dnia 30 marca 2016 roku. Jej celem jest zwrócenie uwagi na występujący problem stosowania różnego rodzaju przemocy. Uczniowie otrzymali ulotki i materiały informacyjne dot. zjawiska przemocy, skutków jej stosowania, mitów i faktów. Zostali również poinformowani o tym gdzie szukać pomocy. Publiczne mówienie o przemocy jest dużym problemem i wyzwaniem. Należy jednak podkreślić, że bez ujawnienia problemu, nie ma szansy, by zmienić tą trudną sytuację. Przemoc w rodzinie nie jest prywatną sprawą, jest przestępstwem i o tym należy mówić.

Dlatego ważne są kampanie społeczne a przede wszystkim reagowanie w przypadku podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda.

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop