Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS

2016-12-30 09:50 | Promocja zdrowia

15 lipca 2011 roku został powołany na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 roku w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim.

Głównym celem powołanego Zespołu była aktywizacja realizatorów oraz zintegrowanie ich pracy na rzecz zwiększenia efektywności podejmowanych działań. W jego skład weszli przedstawiciele m.in.: wydziałów zdrowia i polityki społecznej urzędu wojewódzkiego, konsultanci wojewódzcy (z dziedzin: diagnostyka laboratoryjna, choroby zakaźne, epidemiologia oraz zdrowie publiczne), izb lekarskich oraz izb pielęgniarek i położnych, samorządu terytorialnego, Sanepidu, policji, kuratorium oświaty, NFZ, a także dziewięć organizacji pozarządowych.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Rady Ministrów gminy i powiaty zobowiązane były do realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016. Przez te pięć lat Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego reprezentował Powiat Płocki.

7 grudnia w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie działań Zespołu. Efekty jego pracy są przykładem międzysektorowej współpracy oraz bezinteresownej działalności dla dobra społecznego. Zachęcamy do zapoznania się z wybranymi danymi z punktów diagnostyczno – konsultacyjnych oraz ewaluacją Programu (prezentacja).

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop