Programy zdrowotne

2016-10-28 08:41 | Promocja zdrowia

Profilaktyka zmniejsza ryzyko zachorowania na wiele groźnych schorzeń, przeciwdziała powstaniu choroby, ale i jej nadmiernemu rozwojowi do stadium, w którym może być już nieuleczalna, szczególnie w przypadku choroby nowotworowej. Przesiewowe badania profilaktyczne są bezpłatne, bezpieczne, nie wymagają skierowania.

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia (MOW NFZ) szczególnej   uwadze   poleca   świadczenia   wykonywane   w  ramach niżej wymienionych programów zdrowotnych, dotyczy to m.in:

1)  Programu profilaktyki raka szyjki macicy - etap podstawowy.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 25 do 59 lat (przy określaniu wieku pod uwagę brany jest rok urodzenia) ubezpieczonych, które nie uczestniczyły w programie profilaktyki raka szyjki macicy w ciągu ostatnich 36 miesięcy, lub otrzymały pisemne wskazanie do następnego badania za 12 miesięcy. Badanie polega na pobraniu materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego i jest realizowane w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, w zakresie położnictwa i ginekologii oraz w ramach świadczeń położnej POZ. W przypadku zaistnienia wskazań do wykonania pogłębianej diagnostyki pacjentka kierowana jest na dalsze badania wykonywane w ramach programu.

2) Program profilaktyki raka piersi - etap podstawowy.
Program adresowany jest do kobiet w wieku 50-69 lat, które:

- w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie uczestniczyły w programie oraz u których wcześniej nie zdiagnozowano nowotworu złośliwego piersi,

- co 12 miesięcy, u których wystąpił rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 i BRCA 2.

Badania mammograficzne wykonywane są zarówno w pracowniach stacjonarnych, jak i mobilnych.

3) Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Program adresowany jest dla osób powyżej 18 roku życia palących papierosy. Poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką POChP (z wykonaniem spirometrii) adresowane dla kobiet i mężczyzn pomiędzy 40-65 rokiem życia, którzy nie mieli wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POCHP w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie stwierdzono wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc potwierdzonej badaniem spirometrycznym.

4) Program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK).

Program adresowany do osób, zadeklarowanych na ich listę lekarza POZ, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia oraz, które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.

5) Świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy.

Program profilaktyki gruźlicy realizowany jest przez pielęgniarki POZ, w stosunku do osób zadeklarowanych na ich listę, adresowany jest do osób dorosłych (powyżej 18 r.ż.), które wcześniej w wywiadzie nie miały rozpoznanej gruźlicy.

Zachęcamy do korzystania z ww. programów profilaktycznych mieszkańców naszego powiatu. Szczegółowe informacje na temat dostępności do świadczeń, warunków kwalifikacji pacjentów, zakresu wykonywanych świadczeń dostępne są na stronie internetowej MOW NFZ: www.nfz-warszawa.pł w zakładce programy profilaktyczne.

 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop