Patronat Starosty Płockiego

2016-11-15 14:49 | Do pobrania

Patronat starosty

Honorowy patronat Starosty Płockiego jest wyróżnieniem, podkreślającym szczególny charakter wydarzeń i inicjatyw. Patronatem obejmowane są przedsięwzięcia jednorazowe lub cykliczne, takie jak: konkursy, konferencje, uroczystości jubileuszowe, festiwale, zawody sportowe, targi, koncerty, wystawy, kongresy, festyny i pikniki o zasięgu regionalnym, ogólnopolskim, a także międzynarodowym. Tematyka wydarzeń powinna być zbieżna z zadaniami Samorządu Powiatu Płockiego, szczególnie w zakresie :

 • edukacji publicznej,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania osób niepełnosprawnych,
 • transportu zbiorowego i dróg publicznych,
 • kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • gospodarki wodnej,
 • ochrony środowiska i przyrody,
 • rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • promocji powiatu,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia Honorowym Patronatem Starosty Płockiego powinien zostać złożony co najmniej na 7 dni przed organizowanym przedsięwzięciem.

Honorowym patronatem nie są obejmowane inicjatywy związane z budową inwestycji czy powstaniem publikacji.

Wnioski o przyznanie honorowego patronatu Starosty Płockiego można przesyłać:

 1. za pośrednictwem poczty na adres:
  Starostwo Powiatowe w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock
 1. faxem pod numer:
  24 267-68-48
 2. e-mailem na adres: starostwo@powiat.plock.pl
 3. lub składać osobiście w Kancelarii Ogólnej urzędu.

Wzór wniosku

Zarządzenie Starosty Płockiego

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop