Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J.A. Nowowiejskiego w Brwilnie

2015-02-12 14:38 | Inwestycje w Powiecie

logotyp.png [300x38]


„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J.A. Nowowiejskiego w Brwilnie”

Źródło finansowania:

Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego.

Działanie 7.3. Infrastruktura służąca pomocy społecznej.

Wartość projektu PLN: 4 575 227,38

Wnioskowana dotacja PLN:  3 870 860,51

Realizacja projektu:

14 czerwca 2011 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził listę rankingową projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej złożonych do dofinansowania w ramach konkursu dla Działania 7.3 „Infrastruktura służąca pomocy społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Umowa o dofinansowanie w ramach projektu została zawarta w dniu 2 września 2011 r.

Planowana realizacja projektu:

Od 02.03.2009 r. do 30.06.2013 r.
Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania DPS poprzez podniesienie warunków socjalno-bytowych mieszkańców, podniesienie zakresu i jakości świadczonych usług.

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop