Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego

2014-08-06 14:32 | Inwestycje w Powiecie

 


 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego

 


Źródło finansowania:
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

 

 

Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka
Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka

 

 

 

Wartość projektu PLN: 2 695 681,60
Wydatki kwalifikowalne: 2 417 467,05
Poziom dofinansowania: 70%
Okres realizacji projektu: 18.12.2009 – 15.08.2013

 


Realizacja projektu:
Umowa o dofinansowanie w ramach projektu została zawarta 13 grudnia 2011 r.
Realizację projektu rozpoczęto w roku 2009
Inwestycja była realizowana w Partnerstwie pomiędzy Powiatem Płockim (Lider, Beneficjent) a Partnerami: Gmina Bulkowo i Gmina Bielsk.

 


W ramach inwestycji zrealizowano następujące etapy:

 

 Termomodernizacja budynków szkolnych (docieplenie ścian i stropodachów w ZS St. Staszica w Gąbinie (zdjęcie nr 1)

 • Instalacja kolektorów słonecznych w ZS im. L. Bergerowej w Płocku (zdjęcia nr 2,3)
 • Wymiana systemów grzewczych na energooszczędne wraz z modernizacją instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Bielsku, (partnerstwo z Gminą Bielsk) 
 • Docieplenie ścian, stropów, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynkach:

 

Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

 

DPS w Goślicach

 

Szkole Podstawowej we Włókach (partnerstwo z Gminą Bulkowo) 

 

 • Instalacja kolektorów słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Goślicach

 

 

zdjecie1.jpg [300x199] zdjecie2.jpg [300x225] zdjecie3.jpg [300x191]

 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop