Inwestycje drogowe realizowane na drogach powiatowych w roku 2011

2011-09-08 12:25 | Inwestycje w Powiecie

PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH:


1.      ,,Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo-Góra na odcinku od km 0+000 do km 4+810"
Przewidywany termin realizacji: 04 marca 2011 roku – 15 września 2011 roku
Inwestycja realizowana w ramach Programu Wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" przy wkładzie finansowym Gminy Bulkowo

 

REMONTY DRÓG POWIATOWYCH:


1.      Remont drogi powiatowej nr 6915W Wymyśle Polskie – Nowosiadło – Piotrkówek - Iłów na odcinku km 8+900 do km 10+860 długości 1,960 km wraz z remontem przepustu w km 5+500. Przewidywany termin realizacji: 27 kwietnia 2011 roku – 10 sierpnia 2011 roku


2.      Remont drogi powiatowej nr 2981W Nowosiadło - Wiączemin Polski na odcinku km 1+262 do km 2+373 długości 1111 m – II etap. Przewidywany termin realizacji: 27 kwietnia 2011 roku – 10 sierpnia 2011 roku

 

3.      Remont mostu w m. Troszyn Polski w ciągu drogi powiatowej nr 2979W Borki – Troszyn Polski w km 3+270 Przewidywany termin realizacji: 27 kwietnia 2011 roku – 10 sierpnia 2011 roku

 

4.      Remont drogi powiatowej nr 2979W Borki - Troszyn Polski na odcinku od km 0+500 do km 4+393 długość 3893 m – II etap. Przewidywany termin realizacji: 26 kwietnia 2011 roku – 10 sierpnia 2011 roku

 

5.      Remont drogi powiatowej nr 5206W Płock - Dobrzyków na odcinku od km 4+524 do km 7+685 długość 3161 m – II etap. Przewidywany termin realizacji: 22 kwietnia 2011 roku – 10 sierpnia 2011 roku


Inwestycje realizowane w ramach podziału środków na usuwanie klęsk żywiołowych dla zadań polegających na remoncie lub odbudowie infrastruktury technicznej zniszczonych w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu 2010 roku.

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop