Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km

2017-01-03 10:48 | Inwestycje w Powiecie

Zakończono realizację zadnia pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km”

Na realizacje inwestycji pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

Partner: Gmina Bodzanów

Wartość zadania:                                                                3.812.899,40 zł

Termin wykonania:                                                              18 listopada 2016 roku

Długość drogi:                                                                     6,170 km

Środki pozyskane z budżetu Państwa:                                   1.730.453,00 zł                      

Środki Powiatu:                                                                      868.178,03 zł                         

Środki partnera – Gmina Bodzanów:                                      1.214.268,37                         

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Kutnie ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1399-300 Kutno

Termin realizacji: maj – listopad 2016 roku

Zakres zadania:

− wycinka drzew i krzewów,

− frezowanie nawierzchni jezdni,

− rozbiórka elementów drogi w tym nawierzchni chodników, przepustów,

− roboty ziemne,

− wzmocnienie konstrukcji i poszerzenie nawierzchni jezdni do 6m,

− wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego (AC11W) o średniej grubości 75kg/m2,

− wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego (AC11W) 4 cm,

− wykonanie warstwy ścieralna z betonu asfaltowego (AC8S) 3 cm,

− wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego szerokości 1m,

− wykonanie odwodnienia pasa drogowego – rowy przydrożne, przepusty pod drogą i zjazdami,

− wykonanie chodników w tym peronów przystankowych,

− wykonanie oznakowania poziomego i pionowego w tym z zasilaniem fotowoltaicznym 9 szt.,

− skrzyżowania -16 szt.,

− przystanki autobusowe – 8 szt.,

− przejścia dla pieszych – 6 szt.

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop