Inwestycje w Powiecie

2017-01-03 10:48 | Inwestycje w Powiecie

Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W...

Zakończono realizację zadnia pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska na odcinku długości 6,170 km” Na realizacje inwestycji pozyskano dofinansowanie z budżetu państwa w ramach...

więcej

2015-02-12 14:38 | Inwestycje w Powiecie

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J.A....

„Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej im. Bł. Arc. J.A. Nowowiejskiego w Brwilnie” Źródło finansowania: Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego. Działanie 7.3. Infrastruktura służąca...

więcej

2014-08-06 14:32 | Inwestycje w Powiecie

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na...

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Płockiego Źródło finansowania: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka ...

więcej

2014-08-04 10:50 | Inwestycje w Powiecie

Inwestycje drogowe realizowane na drogach powiatowych w...

I. ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROGRAMU „INWESTYCJI I REMONTÓW NA DROGACH POWIATOWYCH W LATACH 2013-2014” w partnerstwie z Gminami Powiatu Płockiego: 1. „Przebudowa - modernizacja drogi powiatowej nr 2996W Mogielnica...

więcej

2011-11-03 14:07 | Inwestycje w Powiecie

Inwestycje drogowe realizowane przez Powiat Płocki w ramach...

DROGI POWIATOWE 2009 rok - zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2903W Brudzeń Duży – Proboszczewice odcinek Brudzeń Duży – Janoszyce od km 2+222 do km 3+806, długości 1,584 km" Długość: 1,584 km Razem koszt inwestycji:...

więcej

2011-09-08 12:25 | Inwestycje w Powiecie

Inwestycje drogowe realizowane na drogach powiatowych w...

PRZEBUDOWY DRÓG POWIATOWYCH: 1. ,,Przebudowa (modernizacja) drogi powiatowej nr 2924W Bulkowo-Góra na odcinku od km 0+000 do km 4+810" Przewidywany termin realizacji: 04 marca 2011 roku – 15 września 2011 roku Inwestycja...

więcej

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop