Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

2017-08-22 10:59 | Ogłoszenia

Płock, dnia 21 sierpnia 2017 roku

GGN-II.6853.12.2017

OGŁOSZENIE  O  ZAMIARZE  OGRANICZENIA  SPOSOBU KORZYSTANIA  Z  NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a w związku z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2016, poz. 2147 ze zm.)

Starosta Płocki

podaje do publicznej wiadomości informację o zamiarze ograniczenia w drodze decyzji sposobu korzystania z nieruchomości niezabudowanej, o nieuregulowanym stanie prawnym położonej w gminie Radzanowo obręb Boryszewo Nowe oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1/1 o pow. 0,38 ha, użytek gruntowy „W”, w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia (do 0,5 MPa) z rur PE, zgodnie z decyzją nr 3/2017 z dnia 3 lutego 2017 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaną przez Wójta Radzanowo.

W związku z powyższym jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługują im prawa rzeczowe do tej nieruchomości, zostanie wszczęte postępowanie.

Zgłoszenia można dokonać na adres Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59 lub osobiście w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop