Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

2017-07-25 07:41 | Ogłoszenia

Zarząd Powiatu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Bielska 59 podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59, wywieszony jest w y k a z nieruchomości Powiatu Płockiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jednostki samorządu terytorialnego opracowany w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Wykaz niniejszy dotyczy nieruchomości, położonych w jednostce ewidencyjnej Radzanowo, obręb ewidencyjny Radzanowo, tj.:
- naniesień trwałych znajdujących się na działkach ewidencyjnych oznaczonych nr 558/3 i nr 558/6 o łącznej pow. 0,5676 ha, dla których Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00090761/4,
- działki ewidencyjnej nr 558/14 o pow. 0,1153 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00086889/6.

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop