Obwieszczenie Starosty Płockiego

2017-04-12 14:44 | Ogłoszenia

  OBWIESZCZENIE

STAROSTY PŁOCKIEGO

z dnia 31 marca 2017 r.

o możliwości ubiegania się o środki finansowe z budżetu Państwa
z przeznaczeniem na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk żywiołowych

przez

WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH

WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA W POWIECIE PŁOCKIM

STAROSTA PŁOCKI - sprawujący bezpośredni nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa - informuje, że zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z późn. zm.) - właściciele lasów, spełniający kryteria prawne, mogą składać wnioski w terminie do dnia 30 września 2017 r. do Wydziału Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich Starostwa Powiatowego w Płocku - o przyznanie środków z budżetu Państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasu zniszczonego w wyniku klęski żywiołowej.

Formularz wniosku jest dostępny w formie papierowej w Wydziale Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (V piętro, pokój Nr 501) oraz w formie elektronicznej na stronie internetowej powiatu płockiego www.powiatplock.pl  w zakładce „Poradnik Interesanta”.

Złożone wnioski podlegają zaopiniowaniu przez właściwego Nadleśniczego Lasów Państwowych. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenach wszystkich gmin powiatu płockiego, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej powiatu płockiego oraz tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku i Nadleśnictw: Płock, Łąck i Gostynin w okresie od dnia przekazania do dnia 30 września 2017 r.

Starosta Płocki

Mariusz Bieniek

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop