Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

2017-04-04 14:16 | Ogłoszenia

Płock, dnia 31 marca 2017r.

GGN-II.6840.3.2017

Zarząd Powiatu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Bielska 59 podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59, wywieszony jest w y k a z nieruchomości Powiatu Płockiego, przeznaczonej do sprzedaży opracowany w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Wykaz niniejszy dotyczy nieruchomości, położonych w jednostce ewidencyjnej Bodzanów, obręb Miszewo Murowane nowe, oznaczonych działkami ewidencyjnymi nr nr: 330/2 o pow. 0,1487 ha, 330/3 o pow. 0,1522 ha, 330/4 o pow. 0,1516 ha, 330/5 o pow. 0, 1519 ha, 330/6 o pow. 0,1613 ha, 330/8 o pow. 0,1657 ha, 330/9 o pow. 0,1651 ha, 330/10 o pow. 0,1681 ha, 330/11 o pow. 0,1556 ha, 330/12 o pow. 0,1693 ha, 330/13 o pow. 0,1851 ha, 330/14 o pow. 0,1947 ha, 330/15 o pow. 0,1351 ha, 330/17 o pow. 0,0323 ha, 330/18 o pow. 0,1268 ha, 330/19 o pow. 0,2325 ha, 330/20 o pow. 0,2262 ha, 330/21 o pow. 0,2410 ha, 330/22 o pow. 0,2340 ha, 330/24 o pow. 0,2122 ha, 330/25 o pow. 0,1800 ha, 330/26 o pow. 0,2048 ha, 330/28 o pow. 0,2292 ha, 330/30 o pow. 0,1777 ha, 330/31 o pow. 0,1859 ha, 330/33 o pow. 0,1839 ha, 330/34 o pow. 0,1683 ha, dla których Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PL1P/00092496/9

 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop