Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego

2017-03-01 09:52 | Ogłoszenia

GGN-II.6840.6.2016

Starosta Płocki z siedzibą w Płocku ul. Bielska 59 podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płocku ul. Bielska 59, wywieszony jest wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, opracowany w oparciu o art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.).

Wykaz niniejszy dotyczy zabudowanej nieruchomości, położonej w obrębie PGR Dzierżanowo gmina Mała Wieś oznaczonej działką ewidencyjną nr 14/1 o pow. 0,07 ha, dla której jest prowadzona księga wieczysta nr PL1P/00053643/0 w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop