„I Kongres Ekologiczny – warsztaty ekologiczne pn. „Bioróżnorodność szansą na rozwój Powiatu Płockiego”

2017-02-09 08:49 | Ogłoszenia

Realizacja zadania zamierza przyczynić się do wzrostu szeroko rozumianej świadomości ekologicznej w lokalnym środowisku, w zakresie ochrony bioróżnorodności, jako szansy na rozwój i promocję powiatu płockiego. Skierowanie projektu bezpośrednio do lokalnych liderów, samorządowców i pedagogów z terenu powiatu płockiego, zagwarantuje iż wiedza nabyta podczas warsztatów zostanie przekazana szerszej społeczności z terenów wiejskich powiatu płockiego. Przedsięwzięcie ma na celu nie tylko podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu, ale przede wszystkim ma zwracać uwagę na jej związek z koncepcją turystyki zrównoważonej i ekoturystyki. Przewiduje się, iż stanie się to przyczyną poprawy środowiska naturalnego w skali lokalnej, wzmocni aktywność i zmobilizuje społeczność lokalnych do udziału w inicjatywach rozwiązujących lokalne problemy środowiskowe. Realizowane zadanie wpłynie dodatkowo na integrację społeczności i samorządów wokół zrównoważonego wykorzystania walorów przyrodniczych w rozwoju lokalnym. Zadanie przybliży uczestnikom warsztatów najważniejsze zagadnienia związane z tym systemem ochrony przyrody, ułatwi budowanie porozumienia społeczeństwa i władz wokół ochrony bioróżnorodności. Dodatkowo uczestnicy projektu chętniej będą podejmować działania oraz lokalne inicjatywy na rzecz ochrony przyrody w swojej okolicy.

Projekt  realizowany będzie na terenie gmin wiejskich powiatu płockiego. Temat przewodni warsztatów to przedstawienie bioróżnorodności jako szansy na rozwój i promocję powiatu płockiego, wzbogacony o zagadnienia dotyczące ekologicznego produktu turystycznego, w oparciu o metody kreacji i promocji lokalnych zasobów przyrodniczych. Szerokie spektrum zagadnień związanych z tematem zrównoważonej bioróżnorodności, zostanie podczas warsztatów ekologicznych ograniczone do znaczenia ochrony bioróżnorodności biologicznej na terenach rolniczych, planowania właściwych zadań ochronnych, w szczególności opracowania i realizacji inwentaryzacji przyrodniczej, szans i możliwości finansowania inwestycji i inicjatyw lokalnych z tym związanych oraz działań leśników na rzecz zachowania bioróżnorodności.

Tematyka warsztatów zwraca uwagę na konieczność nawiązywania współpracy i komunikowania się a przede wszystkim kontrolowania środowiska przez wszystkie podmioty kreujące` produkt lokalny. To z kolei w praktyce winno przekładać się na działania „proekologiczne”, to znaczy zgodne z celami ochrony środowiska. Celem jest by idea Kongresu przyświecała rok rocznie spotkaniom lokalnych liderów z terenu powiatu płockiego oraz by spotkania ekologiczne związane z tematyką zrównoważonego rozwoju na stałe wpisały się w kalendarz przedstawicieli gmin powiatu płockiego.

Cel projektu określony został w oparciu o analizę bieżących potrzeb oraz zdefiniowane formy działania opracowane w „Programie Ochrony Środowiska w powiecie płockim na lata 2011-2015 z perspektywą do roku 2018”. Celem głównym polityki ekologicznej powiatu są działania na rzecz świadomości ekologicznej społeczeństwa. Starannie dobrana tematyka warsztatów jest odpowiedzią na realizację zadania szczególnie w zakresie edukacji ekologicznej i bioróżnorodności.

Całkowity wartość projektu: 26.239,01 zł

Kwota dofinansowania: 18.850,00 zł

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Pożyczka-na-innowacje-z-PARP
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
 • Gaz_System
  ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop