Ogłoszenia

2015-07-16 14:39 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z dnia 22...

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert z dnia 22 czerwca 2015 roku na powierzenie w roku 2015 zadania publicznego w zakresie integracji społecznej osób uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI) na terenie powiatu...

więcej

2015-07-06 08:40 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o VIII przetargu pisemnym nieograniczonym na...

Płock, dnia 26 czerwca 2015 roku GGN-II.6840.7.2012 ZARZĄD POWIATU W PŁOCKU Na podstawie art. 11 ust. 1, art.13 ust.1, art. 25 b, art. 39 ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, pkt 3, art.67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

więcej

2015-04-15 10:09 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze ogrniczenia sposobu korzystania z...

Na podstawie oraz art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a w związku z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518 ze zm.), Starosta Płocki podaje do publicznej...

więcej

2015-03-18 12:02 | Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Płockiego

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y P Ł O C K I E G O z dnia 12 marca 2015 r. o możliwości ubiegania się - do dnia 31 sierpnia 2015 r. o środki finansowe z budżetu Państwa na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych w...

więcej

2015-03-12 09:11 | Ogłoszenia

Uwaga! Ruszają nabory z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Płocku rozpoczyna nabory wniosków o dofinansowanie od osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej na realizację...

więcej

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop