Ogłoszenia

2015-04-15 10:09 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze ogrniczenia sposobu korzystania z...

Na podstawie oraz art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a w związku z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz. 518 ze zm.), Starosta Płocki podaje do publicznej...

więcej

2015-03-18 12:02 | Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Płockiego

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y P Ł O C K I E G O z dnia 12 marca 2015 r. o możliwości ubiegania się - do dnia 31 sierpnia 2015 r. o środki finansowe z budżetu Państwa na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych w...

więcej

2015-03-12 09:11 | Ogłoszenia

Uwaga! Ruszają nabory z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony...

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wydział Zamiejscowy w Płocku rozpoczyna nabory wniosków o dofinansowanie od osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej na realizację...

więcej

2015-02-11 09:55 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW

W dniu 12 sierpnia 2014 r. Powiat Płocki podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - dwie umowy dotacji na dofinansowanie zadań pn.: 1) „Sporządzenie uproszczonych planów urządzenia...

więcej

2015-01-20 11:25 | Ogłoszenia

UWAGA! Nabór do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa...

Nabór do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2015

więcej

2014-12-17 12:02 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o dofinansowaniu ze środków WFOŚiGW

O G Ł O S Z E N I E Starosta Płocki informuje, iż: Organizacja konferencji nt. „Mieszkańcy powiatu płockiego na rzecz ochrony lasów” została dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki...

więcej

2014-12-16 11:03 | Ogłoszenia

Poszukiwani nauczyciele poloniści oraz nauczyciele...

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2015/16 do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji. Więcej szczegółów z...

więcej

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Pożyczka-na-innowacje-z-PARP
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
 • Gaz_System
  ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop