Ogłoszenia

2016-07-22 16:03 | Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Płockiego

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y P Ł O C K I E G O z dnia 18 lipca 2016 r. dla WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA W POWIECIE PŁOCKIM o pracach obserwacyjno - pomiarowych w ramach monitoringu...

więcej

2016-05-09 07:59 | Ogłoszenia

Obwieszczenie Starosty Płockiego

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y P Ł O C K I E G O z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie przeciwpożarowej w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, położonych na terenie powiatu płockiego dla WŁAŚCICIELI LASÓW...

więcej

2016-04-18 08:49 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż...

Płock, dnia 14 kwietnia 2016r. GGN-II.6840.14.2013 ZARZĄD POWIATU W PŁOCKU Na podstawie art. 11 ust. 1, art.13 ust.1, art. 25 b, art. 39 ust. 2 i 3, art. 40 ust. 1, pkt 3, art.67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...

więcej

2016-03-31 13:49 | Ogłoszenia

Obwieszczenie o możliwości ubiegania się o środki finansowe...

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y P Ł O C K I E G O z dnia 29 marca 2016 r. o możliwości ubiegania się o środki finansowe z budżetu Państwa z przeznaczeniem na odnowienie lub przebudowę drzewostanów zniszczonych w wyniku klęsk...

więcej

2015-12-31 08:20 | Ogłoszenia

Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Powiatu Płockiego w...

Powiat Płocki – w porozumieniu z Okręgową Radą Adwokacką w Płocku i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Warszawie oraz Gminami z terenu powiatu płockiego – realizuje zadanie polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Na...

więcej

2015-10-23 08:11 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o rokowaniach w sprawie sprzedaży nieruchomości...

Płock, dnia 21 października 2015 r. GGN-II.6840.7.2012 ZARZĄD POWIATU W PŁOCKU Na podstawie art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 b, art. 39 ust. 2 i 3, art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz....

więcej

2015-10-14 13:48 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z...

GGN-II.6852.22.2015 GGN-II.6852.23.2015 GGN-II.6852.24.2015 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI Na podstawie oraz art. 124 ust. 1 i 2 oraz art. 124a w związku z art. 113 ust. 5 i 6, art. 114 ust. 3 i 4...

więcej

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Pożyczka-na-innowacje-z-PARP
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
 • Gaz_System
  ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop