Ogłoszenia

2017-02-09 08:49 | Ogłoszenia

„I Kongres Ekologiczny – warsztaty ekologiczne pn....

Realizacja zadania zamierza przyczynić się do wzrostu szeroko rozumianej świadomości ekologicznej w lokalnym środowisku, w zakresie ochrony bioróżnorodności, jako szansy na rozwój i promocję powiatu płockiego. Skierowanie projektu...

więcej

2017-01-02 14:51 | Ogłoszenia

Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Powiatu Płockiego w...

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub 2) wskazanie osobie...

więcej

2016-10-10 13:44 | Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konsultacji dotyczących projektu...

Ogłoszenie z 10 października 2016 r. w sprawie konsultacji dotyczących załączonego poniżej projektu „Programu współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

więcej

2016-10-06 12:28 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania...

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

więcej

2016-09-27 11:19 | Ogłoszenia

Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie...

Zakres realizacji prac obejmował wykonanie pielęgnacji drzew w ilości 40 szt., wykonano nasadzeń drzew w ilości 40 szt. oraz nasadzeń krzewów w ilości 140 sztuk oraz roślin wieloletnich w ilości 800 szt. Wykonane prace przyczyniły się także ...

więcej

2016-09-27 11:14 | Ogłoszenia

Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie...

Zakres realizacji prac obejmował wykonanie pielęgnacji drzew w ilości 30 oraz, wykonano nasadzenia drzew-5szt, krzewów w ilości 1.200 sztuk oraz roślin wieloletnich w ilości 3.060 szt. Wykonane prace przyczyniły się także do: - poprawy...

więcej

2016-09-27 11:11 | Ogłoszenia

Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie...

Zakres realizacji prac obejmował wykonanie pielęgnacji drzew w ilości 116 szt. oraz założenie 7 wiązań elastycznych, wykonano nasadzenia krzewów w ilości 410 sztuk oraz roślin wieloletnich w ilości 700 szt. Wykonane prace przyczyniły się...

więcej

2016-09-20 12:58 | Ogłoszenia

Nabór na studia podyplomowe "Zarządzanie kryzysowe w...

Informacja Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

więcej

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Pożyczka-na-innowacje-z-PARP
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
 • Gaz_System
  ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop