Ogłoszenia

2016-10-10 13:44 | Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konsultacji dotyczących projektu...

Ogłoszenie z 10 października 2016 r. w sprawie konsultacji dotyczących załączonego poniżej projektu „Programu współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

więcej

2016-10-06 12:28 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o przystąpieniu do procedury wyłaniania...

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i...

więcej

2016-09-27 11:19 | Ogłoszenia

Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie...

Zakres realizacji prac obejmował wykonanie pielęgnacji drzew w ilości 40 szt., wykonano nasadzeń drzew w ilości 40 szt. oraz nasadzeń krzewów w ilości 140 sztuk oraz roślin wieloletnich w ilości 800 szt. Wykonane prace przyczyniły się także ...

więcej

2016-09-27 11:14 | Ogłoszenia

Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie...

Zakres realizacji prac obejmował wykonanie pielęgnacji drzew w ilości 30 oraz, wykonano nasadzenia drzew-5szt, krzewów w ilości 1.200 sztuk oraz roślin wieloletnich w ilości 3.060 szt. Wykonane prace przyczyniły się także do: - poprawy...

więcej

2016-09-27 11:11 | Ogłoszenia

Zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu oraz uzupełnienie...

Zakres realizacji prac obejmował wykonanie pielęgnacji drzew w ilości 116 szt. oraz założenie 7 wiązań elastycznych, wykonano nasadzenia krzewów w ilości 410 sztuk oraz roślin wieloletnich w ilości 700 szt. Wykonane prace przyczyniły się...

więcej

2016-09-20 12:58 | Ogłoszenia

Nabór na studia podyplomowe "Zarządzanie kryzysowe w...

Informacja Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie

więcej

2016-08-18 14:07 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę gruntów, obręb...

Płock, dnia 18 sierpnia 2016r. GGN-II.6845.8.2016 ZARZĄD POWIATU W PŁOCKU Na podstawie art. 11 ust. 1, art.13 ust.1, art. 25 b, art. 40 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r, poz. 1774 z...

więcej

2016-08-18 13:25 | Ogłoszenia

Zapraszamy na rajd rowerowy

W dniu 3 września 2016 r. (sobota) Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego przy wsparciu Powiatu Płockiego i Klubu Turystyki Kolarskiej ,,BeneqTeam" zaprasza na rajd rowerowy ,,Pojezierzem na rowerze". Trasa rajdu jest...

więcej

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Pożyczka-na-innowacje-z-PARP
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
 • Gaz_System
  ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop