Ogłoszenia

2017-02-09 08:49 | Ogłoszenia

„I Kongres Ekologiczny – warsztaty ekologiczne pn....

Realizacja zadania zamierza przyczynić się do wzrostu szeroko rozumianej świadomości ekologicznej w lokalnym środowisku, w zakresie ochrony bioróżnorodności, jako szansy na rozwój i promocję powiatu płockiego. Skierowanie projektu...

więcej

2017-01-02 14:51 | Ogłoszenia

Nieodpłatna Pomoc Prawna na terenie Powiatu Płockiego w...

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub 2) wskazanie osobie...

więcej

2016-10-10 13:44 | Ogłoszenia

Ogłoszenie w sprawie konsultacji dotyczących projektu...

Ogłoszenie z 10 października 2016 r. w sprawie konsultacji dotyczących załączonego poniżej projektu „Programu współpracy Powiatu Płockiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku...

więcej

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop