Aktywizacja osób bezrobotnych w Powiecie Płockim w roku 2019

Formy wsparcia osób bezrobotnych i sposoby minimalizowania skutków bezrobocia w Powiecie Płockim, to jeden z głównych tematów poruszanych podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 09.06.2020 roku.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku – Małgorzata Bombalicka – złożyła:

„SPRAWOZDANIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Z REALIZACJI ZADAŃ W 2019 ROKU”

oraz sprawozdania z realizacji w roku 2019:

„POWIATOWEGO PROGRAMU PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2015-2019”

„POWIATOWEGO PROGRAMU DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PŁOCKIM NA LATA 2019-2024”

Jak wynika z powyższych dokumentów zaangażowanie pracowników urzędu przynosi wymierne efekty nie tylko w czasie panującej pandemii i walki ze skutkami COVID-19.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w PUP w Płocku były zarejestrowane 3784 osoby bezrobotne, w tym 230 to kobiety. Łączna kwota odprowadzonych w ciągu roku składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku wyniosła 2.634.398,84 zł.

Bezrobotni mogli zapoznać się i w konsekwencji skorzystać z 1875 ofert pracy, które w okresie sprawozdawczym wpłynęły do urzędu, 778 z nich – to oferty subsydiowane. Ponadto w ramach sieci EURES wpłynęło 461 ofert na 2781 miejsc pracy od pracodawców z EOG, którzy byli zainteresowani zatrudnieniem Polaków. Oferty te są przekazywane do tut. Urzędu przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Najwięcej ofert pracy zostało zgłoszonych przez pracodawców z Holandii, Niemiec i Hiszpanii.

Pracodawcy z terenu Powiatu Płockiego również poszukiwali potencjalnych pracowników poza granicami kraju. W oparciu o przepisy art. 87 ust. 3 i 4 oraz art. 88z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy złożyli 1131 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Do tutejszego Urzędu wpłynęło także aż 7256 wniosków o wydanie zezwolenia/przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców.

Nie brakowało przedsiębiorców, którzy chcieli podnosić kompetencje swoich pracowników i własne z udziałem środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Na realizację działań kształcenia ustawicznego wydatkowano 1.343.005,32 zł w ramach 85 umów dla 322 uczestników.

Powiatowy Urząd Pracy w Płocku w 2019 roku dysponował kwotą 9.248.400,00zł na subsydiowane programy rynku pracy.
Ponadto w ramach:
- PFRON na 2019 rok Powiatowy Urząd Pracy w Płocku dysponował ogólną kwotą 174.500,00 zł na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

- Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia – Rezerwa Ministra - 450.000,00 zł.

- Programu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi – Rezerwa Ministra - 360.000,00 zł.

- Programu, którego realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy

- Programu staży w placówkach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa – Rezerwa Ministra - 32.800,00 zł.

W 2019 roku zaktywizowano w ramach:

- prac interwencyjnych – 76 osób,

- robót publicznych – 138 osób,

- jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej - 88 osób,

- utworzenia lub doposażenia stanowiska pracy - 19 osób (w tym 8 w ramach środków PFRON),

- refundacji części kosztów zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia

   (art. 150 f) - 17 osób,

- bonu na zasiedlenie – 22 osoby,

- prac społecznie użytecznych - 91 osób,

- stażu – 487 osób,

- szkolenia – 133 osoby, w tym 40 w ramach bonu szkoleniowego

W dniu 1 stycznia 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Płocku rozpoczął realizację projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie płockim (III). Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2020r.

Planowana wartość projektu wynosi: 6 413 846,08 zł, w tym dofinansowanie ze środków wspólnotowych – 5 131 076,66 zł.

W ramach projektu planowane są następujące formy wsparcia:

- poradnictwo zawodowe / pośrednictwo pracy – dla 620 uczestników;

- staże – przewiduje się organizację 470 miejsc stażu, z tego: w 2019r. zostało skierowanych 210 osób, a w 2020r. planowane jest skierowanie 260 osób;

- szkolenia – przewiduje się organizację 70 szkoleń indywidualnych, z tego w 2019r. zostało skierowanych 30 osób, a w 2020r. planuje się skierowanie 40 osób;

- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – dla 80 osób, z tego w 2019r. przyznano 30 osobom, a w 2020 r. planuje się przyznanie 50 osobom.

Skuteczność podejmowanych działań potwierdza najniższa od lat stopa bezrobocia, która wynosiła na dzień 31.12.2019 roku - 10,2%

Najnowsze informacje dotyczące oferty PUP w Płocku znajdziecie zaś Państwo na stronie: https://plock.praca.gov.pl/

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.