„PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW” - nabór wniosków

2015-04-15 10:31 | Fundusze Unijne

Informacje o naborze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 60 dni od końca miesiąca kalendarzowego, w którym wpłynął wniosek. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach danego etapu konkursu, okres ten może ulec wydłużeniu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. System będzie aktywny od 4 maja 2015 r.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu będzie można złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. System będzie aktywny od 4 maja 2015 r. Logowanie do systemu informatycznego będzie możliwe od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. (do godz. 23:59).

Na co i kto może składać wnioski?

1. Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

2. Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Kryteria wyboru projektów, finanse, maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe lub 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

1 600 000 000 zł, w tym dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim - 140 000 000 zł, a dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach 1 460 000 000 zł.

Pytania dotyczące naboru wniosków można zadawać na adres e-mail: konkurs1.1.1.MSP@ncbr.gov.pl

Linki

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop