Powiatowy Urząd Pracy podsumował ubiegły rok. Bezrobocie coraz niższe

Jak kształtowała się stopa bezrobocia na przestrzeni lat? W której gminie jest najwięcej osób bezrobotnych, a w której najmniej? Którzy mieszkańcy Powiatu Płockiego są najbardziej zagrożeni bezrobociem? I wreszcie, jakie działania podejmuje Powiatowy Urząd Pracy, by polepszać sytuację?

M.in. na te pytania odpowiadali pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w corocznym sprawozdaniu z realizacji powierzonych zadań. Tym razem podsumowali rok 2018.

Przypomnijmy tylko na wstępie, że przeciwdziałanie bezrobociu to jeden z najważniejszych celów Samorządu Powiatu Płockiego, który realizowany jest przy pomocy właśnie Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku. 

Starosta Płocki Mariusz Bieniek oraz Wicestarosta Iwona Sierocka, która przez wiele lat szefowała PUP w Płocku, przy każdej okazji podkreślają, jak ważna w życiu każdego człowieka jest solidna praca i jakie znaczenie w tej kwestii ma zaangażowanie Rady Powiatu, samorządowców gminnych oraz pracowników PUP z Dyrektor Małgorzatą Bombalicką na czele.

Wysiłki te dają efekty, czego najlepszym dowodem jest systematycznie obniżająca się stopa bezrobocia w naszym Powiecie. Wystarczy tylko porównać końcówkę 2014 r., kiedy to Starosta Mariusz Bieniek obejmował urząd, z końcem roku 2018. W 2014 r. stopa bezrobocia wynosiła prawie 20 proc., teraz było to 11,7 proc. Ten fakt cieszy tym bardziej, że tendencja spadkowa jest stała.

Liczba bezrobotnych w obszarze działania PUP w Płocku, według stanu na koniec grudnia 2018 r., wynosiła 4338 osób. Najwięcej osób bezrobotnych było w Gminie Gąbin, najmniej – w Gminie Wyszogród.

Wśród zarejestrowanych w PUP w Płocku, na koniec grudnia 2018 r., największy odsetek stanowiły osoby w wieku 25-34 lata - prawie 30 proc. Młodzież w przedziale wiekowym 18-24 lata to 13 proc. ogółu bezrobotnych.  Niestety, udział młodzieży w populacji bezrobotnych utrzymuje się na stosunkowo wysokim poziomie. Osoby z grupy 50 plus stanowiły natomiast 23 proc. ogółu osób bezrobotnych.

Utrzymującą się cechą lokalnego bezrobocia jest też, niestety, niski poziom wykształcenia. Najwięcej osób posiadających status osoby bezrobotnej legitymuje się bowiem wykształceniem gimnazjalnym lub niższym (33 proc. ogółu) oraz zasadniczym zawodowym (25 proc.). Udział absolwentów wyższych uczelni kształtuje się natomiast na poziomie 11 proc. Nadal, obok osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym, stanowią oni jedną z najmniej licznych grup zarejestrowanych w tutejszym urzędzie. Wykształcenie policealne i średnie zawodowe reprezentuje zaś 22 proc. bezrobotnych Powiatu Płockiego. Wyższym stopniem wykształcenia legitymują się kobiety.

W ciągu całego 2018 r. status osoby bezrobotnej utraciło blisko 6 tys. osób, w tym m.in.:

  • 3167 osób z powodu podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym 295 osób z powodu podjęcia zatrudnienia w ramach robót publicznych, a 47 osób z powodu podjęcia zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych,
  • 84 osoby z powodu podjęcia działalności gospodarczej,
  • 161 osób z powodu uzyskania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
  • 1336 osób z uwagi na niestawiennictwo w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy,
  • 366 osób z uwagi na złożony wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego,
  • 326 osób z innych przyczyn, np.: podjęcia studiów dziennych, nabycia prawa do świadczeń wynikających z przepisów z zakresu pomocy społecznej.

Ze sprawozdania wynika także, że najwięcej ofert pracy w ub.r. wpłynęło w czerwcu – 581, natomiast najmniej w listopadzie – 79. Były to m.in. prace interwencyjne, roboty publiczne, staże i inne.

Ogółem do Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku wpłynęły oferty na 3533 miejsca pracy, w tym 925 miejsc stażu, 57 miejsc w ramach prac interwencyjnych, 300 miejsc robót publicznych. Przeważają oferty dla osób dyspozycyjnych, posiadających doświadczenie zawodowe na konkretnych stanowiskach, prawo jazdy oraz dodatkowe uprawnienia.

PUP w Płocku na bieżąco podejmuje szereg działań, które mają pomóc osobom pozostającym bez pracy. To m.in.:

  • organizowanie giełd pracy – w ub.r było ich 17,
  • pośrednictwo pracy, które polega na udzielaniu pomocy bezrobotnym w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników,
  • zadania marketingowe, takie jak zwiększanie liczby partnerów rynku pracy współpracujących z urzędem, organizowanie i udział w konferencjach i seminariach czy organizacja targów,
  • poradnictwo zawodowe.

Osoby bezrobotne w pierwszej kolejności korzystają z usług pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. Jednak usługi te często okazują się niewystarczające. Dlatego takie osoby bezrobotne są kierowane do aktywnych programów rynku pracy, finansowanych z Funduszu Pracy, Funduszy Europejskich czy też środków PFRON. PUP w Płocku w 2018 r. dysponował kwotą 13.581.400,00 zł  na subsydiowane programy rynku pracy.

 

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.