VII sesja Rady Powiatu. Zarząd z absolutorium i wotum zaufania

- Chciałbym serdecznie pogratulować i podziękować Zarządowi i Radnym, a także Pani Skarbnik, za dobre gospodarowanie budżetem i wiele ważnych inwestycji. Przed nami kolejny rok, w którym nadal chcemy dobrze pracować i rozwijać nasz region dla wszystkich mieszkańców – mówił podczas sesji Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski.

VII sesja Rady Powiatu w Płocku w kadencji 2018 - 2023 odbyła się 24 kwietnia 2019 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku. Otworzył ją Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, który na wstępie poprosił wszystkich o uczczenie minutą ciszy Sebastiana Jędrzejewskiego. Potrójny złoty medalista w dwuboju siłowym na tegorocznych Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Abu Dhabi zmarł nagle, pozostawiając w smutku mnóstwo ludzi, którzy serdecznie mu kibicowali.

Następnie Przewodniczący powitał wszystkich obecnych. Wśród nich byli tym razem: Komendant Miejski Policji w Płocku Sławomir Żelechowski, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Grzegorz Padzik, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Hilary Januszczyk, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku Marek Sankiewicz, a także Dyrektor płockiej delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Tomasz Kominek, który przyniósł bardzo dobre i ważne informacje.

W sesji udział wzięli także: Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu: Bogdan Banaszczak, Paweł Bogiel oraz Paweł Jakubowski, Sekretarz Rady Powiatu Paweł Tokarski, a także Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska, Sekretarz Powiatu Michał Twardy oraz Dyrektorzy Wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Płocku.

Przewodniczący przedstawił program sesji, po czym Radni wybrali spośród siebie członków Komisji Uchwał i Wniosków. W jej skład weszli tym razem: Elżbieta Jachimiak, Waldemar Zawadzki oraz Krzysztof Szumski.

Jednym z pierwszych punktów obrad był raport o stanie Powiatu Płockiego za 2018 rok, w tym debata nad raportem oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania. Działania te, jak przypomniał Starosta Mariusz Bieniek, wynikają ze zmiany Ustawy o samorządzie powiatowym, zgodnie z którą Zarząd Powiatu co roku ma przedstawić Radzie raport o stanie Powiatu. Po debacie nad raportem, Rada podejmuje uchwałę o udzieleniu Zarządowi wotum zaufania.

W tym punkcie o głos poprosił Starosta Mariusz Bieniek, który omówił kilka najważniejszych kwestii dla rozwoju i roli Powiatu Płockiego. – Jest takie mądre powiedzenie: „Kto nie rozwija biznesu, ten go traci” – zaczął Starosta, tłumacząc, że dla niego urząd i jednostki to właśnie elementy biznesu, które mają ogromne znaczenie w rozwoju gospodarczym regionu i kraju. – Kilkanaście jednostek powiatowych i prawie 1000 pracowników wymaga od nas właśnie podejścia biznesowego – podkreślił.

W dalszej części swojego wystąpienia Starosta Mariusz Bieniek mówił o tym, że znaczenie Powiatu jest coraz większe, że wiele ważnych spraw rozstrzyga się właśnie na poziomie Powiatu, że mocną stroną Ziemi Płockiej są jej mieszkańcy, którzy biorą odpowiedzialność za swoje „małe ojczyzny”. Słabą stroną Powiatu Płockiego jest w ocenie Starosty niewielki budżet, przez co nie można zrobić tyle, ile by się chciało.

Starosta Mariusz Bieniek nakreślił też wyzwania i cele na najbliższe lata. Te najważniejsze to:

  1. utrzymanie tempa wzrostu gospodarczego (poprzez wsparcie istniejących firm, rolnictwa, edukacji, a także kolejne inwestycje),
  2. wykorzystanie nowej perspektywy UE,
  3. silny lobbing, aby Powiaty miały zwiększone dochody własne,
  4. wsparcie samorządów gminnych w zrównoważonym rozwoju,
  5. dbałość o ochronę środowiska.

Na koniec Starosta podziękował Radnym i poprosił o przyjęcie raportu i udzielenie Zarządowi wotum zaufania. Po niedługiej dyskusji Radni pozytywnie ocenili pracę Zarządu i większością głosów przyjęli uchwałę.

Kolejnym istotnym punktem obrad było rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płockiego za 2018 rok i podjęcie uchwał:

  • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,
  • w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu w Płocku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Przewodniczący Lech Dąbrowski przypomniał, że wszystkie stałe Komisje Rady Powiatu w Płocku pozytywnie zaopiniowały wykonanie budżetu. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, którą odczytała Skarbnik Maria Jakubowska, również była pozytywna. Następnie stanowiska przedstawili: Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stefan Jakubowski (pozytywne), Przewodniczący klubu Radnych Nasza Gmina Nasz Powiat Płocki Paweł Tokarski (pozytywne), Wiceprzewodniczący klubu Radnych PSL Paweł Jakubowski (pozytywne). Przewodnicząca klubu Radnych PiS Małgorzata Purcelewska oświadczyła, że pozostawia dowolność w głosowaniu każdemu Radnemu z klubu. Zaznaczyła, że z racji tego, iż w ciągu 2018 r. zmienił się skład Zarządu Powiatu, trudno jest oceniać jego pracę za ubiegły rok.

Ostatecznie Radni zdecydowaną większością głosów przyjęli obie uchwały finansowe, co oznacza, że udzielili Zarządowi Powiatu absolutorium.

Kolejne zaplanowane na sesję projekty uchwał również zostały zaakceptowane przez Radnych, w tym m.in. apel do Rządu RP dotyczący uwzględnienia w obowiązujących przepisach wspierania zawodników olimpiad specjalnych – reprezentantów Polski.

Na koniec o glos poprosił jeszcze Dyrektor Tomasz Kominek, który pogratulował Zarządowi i Radzie, a następnie omówił w skrócie programy, w których samorządy gmin i powiatów mogą się jeszcze ubiegać o wsparcie. Szczegóły można znaleźć na stronie www.mazovia.pl oraz na ostatnim zdjęciu w galerii pod tekstem.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.