III sesja Rady Powiatu. Przyszłoroczny budżet uchwalony!

- Widać, że polityka rozwojowa, cele, jakie stawiamy sobie jako Zarząd Powiatu, są długofalowe i przynoszą określone założenia – mówił Starosta Mariusz Bieniek, porównując budżet na 2015 rok z tym na 2019. Radni nie mieli wątpliwości co do jego przyjęcia.

III sesja Rady Powiatu w kadencji 2018 - 2023 odbyła się 19 grudnia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku. Otworzył ją Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, który powitał wszystkich obecnych. Wśród nich byli Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu: Bogdan Banaszczak, Paweł Bogiel oraz Paweł Jakubowski. Wśród gości byli również Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP i zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Hilary Januszczyk oraz Dyrektorzy Wydziałów i jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Płocku.

Sesja rozpoczęła się niezwykle uroczyście za sprawą Harcerzy z Hufca ZHP „Mazowsze” Płock, którzy – jak co roku – przyszli z Betlejemskim Światłem Pokoju. Komendant Hufca Adam Wenkler i jego podopieczni życzyli wszystkim obecnym wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia. Podarunek wręczyli Staroście Mariuszowi Bieńkowi i Przewodniczącemu Lechowi Dąbrowskiemu. Samorządowcy podziękowali Harcerzom za pamięć, również złożyli gościom życzenia i wręczyli okolicznościowe upominki.

Nie były to jednak jedyne odwiedziny podczas obrad. Na sesję przyszli także niezastąpieni uczniowie z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rogozinie ze swoim Dyrektorem Robertem Majewskim. Kolędnicy odwiedzają Starostwo Powiatowe w Płocku co roku, za każdym razem wzruszając przepięknym wykonaniem kolęd. Nie inaczej było i tym razem. Starosta i Przewodniczący podziękowali gościom za występ, a Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Magdalena Woja wręczyła dzieciom słodkie prezenty.

Po tym miłym, świątecznym wstępie, Rada przeszła do realizowania zaplanowanych punktów obrad. Przewodniczący poinformował, że obecni są wszyscy Radni i że wpłynęło do niego pismo w sprawie utworzenia kolejnego klubu w Radzie. To liczący trzy osoby klub Radnych Nasza Gmina Nasz Powiat Płocki, którego Przewodniczącym został Paweł Tokarski.

W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli tym razem: Ewa Kowalak, Krzysztof Wielec oraz Paweł Tokarski.

Bez wątpienia najważniejszym punktem obrad było przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płockiego na lata 2019 – 2030 oraz uchwalenie budżetu Powiatu Płockiego na rok 2019. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej, które odczytała Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska, w obu przypadkach były pozytywne, tak samo jak opinie Komisji Budżetu i Finansów, której w tej kadencji przewodniczy Krzysztof Wielec. Ostatecznie obydwie uchwały zostały przyjęte: w przypadku WPF wszyscy Radni byli „za”, w przypadku budżetu – 17 „za”, a 6 wstrzymało się od głosu.

Starosta Mariusz Bieniek porównywał budżet na rok 2015, który był pierwszym przyjętym budżetem podczas jego urzędowania, z tym na 2019 rok. Poinformował, że dochody na 2019 rok zostały zaplanowane w łącznej kwocie 110.768.566,66 zł. W 2015 roku było to niespełna 85 mln zł. Różnica wynosi więc prawie 26 mln zł!

Starosta podkreślił, że świadczy to przede wszystkim o bogaceniu się naszego regionu i o tym, że mieszkańcom dobrze się powodzi. Dużą część budżetu stanowią bowiem wpływy z podatku PIT (od osób fizycznych). Starosta przyznał jednocześnie, że wciąż niewielki udział ma u nas podatek CIT (od osób prawnych), ponieważ jesteśmy przede wszystkim powiatem rolniczym. Poprawa tego stanu jest jednym z celów Samorządu na kolejne lata.

Przewodniczący Lech Dąbrowski pogratulował Skarbnik Marii Jakubowskiej i całemu Zarządowi bardzo dobrego i racjonalnego przygotowania budżetu, a Radzie – rozsądnej decyzji. Warto zauważyć, że również w tym roku będziemy mieć nadwyżkę budżetu w kwocie 2 mln zł, która wynika z różnicy między zaplanowanymi dochodami a wydatkami. Nadwyżka ta zostanie przeznaczona na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Koniec sesji przeznaczony był na postulaty, interpelacje i zapytania Radnych. Z prawa do złożenia interpelacji skorzystało bardzo wiele osób: Lech Dąbrowski, Paweł Jakubowski, Paweł Bogiel, Magdalena Woja, Anna Dębska, Piotr Skorupski, Waldemar Zawadzki oraz Paweł Tokarski. Radni wnosili m.in. o modernizację dróg w swoich okręgach, lepszą organizację zimowego utrzymania dróg, poruszyli kwestię ochrony przeciwpowodziowej. Starosta zaznaczył, że każdy Radny otrzyma odpowiedź na piśmie na swoje postulaty.

Po sesji Radni zostali zaproszeni na przygotowane spotkanie opłatkowe.

Starostwo Powiatowe w Płocku
ul. Bielska 59, 09-400 Płock
tel.: (0-24) 267-68-00
fax: (0-24) 267-68-48
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.powiat-plock.pl


Godziny Pracy Urzędu:
w środy w godz. 7:30 - 17:00
w pozostałe dni robocze w godz. 7:30 - 15:30

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2019 Starostwo Powiatowe w Płocku
herb powiatu
Projekt i wykonanie: HEDEA
Ta strona wykorzystuje pliki cookies i inne podobne technologie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w pamięci Twojego urządzenia.