Pierwszy pilotażowy Program powiatowy dotyczący wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu płockiego

2017-02-20 11:50 | Konkursy

W dniu dzisiejszym rusza pierwszy pilotażowy Program powiatowy dotyczący wsparcia jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu płockiego. 

Ochotnicze Straże Pożarne skupiają profesjonalnych, oddanych społeczników, gotowych nieść pomoc, często narażając własne życie. W szeregach drużyn OSP są druhowie odpowiednio przeszkoleni z zakresu ratownictwa drogowego oraz medycznego, którzy najczęściej, jako pierwsi, przyjeżdżają na miejsce zdarzenia, niosąc ofiarną pomoc poszkodowanym. Skuteczność ich działania uzależniona jest w dużym stopniu od sprzętu, jakim dysponują. Doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt jest procesem ciągłym, wymagającym dużych nakładów finansowych.

Wychodząc naprzeciw powyższym oczekiwaniom powzięto inicjatywę, która spotkała się z aprobatą Rady Powiatu w Płocku, co miało przełożenie na zabezpieczenie w budżecie Powiatu Płockiego na 2017 rok,. środków na realizację powyższego przedsięwzięcia.

Główne założenia Programu to:

- unowocześnienie wyposażenia ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Płockiego do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii.

- zwiększenie skuteczności bojowej oraz poszerzenie możliwości działania jednostek OSP z terenu Powiatu Płockiego.

- minimalizacja skutków zdarzeń losowych dzięki szybszej i profesjonalnej interwencji.

- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców  Powiatu Płockiego.

- dostosowanie  do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od dnia 01 marca 2017r. do 15 marca 2017r. Dofinansowanie dotyczy zakupu sprzętu ratowniczego i umundurowania. Jednorazowa kwotadotacji wynosi do 80% kosztów kwalifikowalnych. 

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop