Komunikaty

2014-08-22 11:06 | Komunikaty

Informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Płocku informuje, iz na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich http://www.rpo.gov.pl/pl/osoby-starsze-publikacje-brpo. znajduje się poradnik pt. " Usługi finansowe. Poradnik dla osób...

więcej

2014-08-12 11:55 | Komunikaty

Zawiadomienie Starosty Płockiego o możliwości ubiegania się...

Z A W I A D O M I E N I E S T A R O S T Y P Ł O C K I E G O z dnia 08 sierpnia 2014 r. o możliwości ubiegania się - do dnia 01 września 2014 r. - o środki finansowe z budżetu Państwa na odnowienie lub przebudowę drzewostanów...

więcej

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop