XIX Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

2017-10-12 08:27 | Wiadomości

„Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za rozwijanie zainteresowań uczniów, zgłębianie tajników wiedzy oraz przygotowanie do dorosłego życia. Bardzo ważne jest realizowanie postulatu by szkoła uczyła młodzież uczenia się w ciągu całego życia. W procesie realizacji tych zadań nauczyciel występuje jako osoba kierująca i organizująca proces nauczania i wychowania w szkole. Konieczna jest praca nauczyciela jako mediatora. Nauczyciel prowadzi otwarty dialog z uczniami: zachęca, uzasadnia, wyjaśnia, tłumaczy, ukierunkowuje, pomaga, weryfikuje, koryguje, wskazuje metody działania, udziela instrukcji oraz stymuluje do podejmowania wysiłku samokształcenia. Spotkaliśmy się, aby podziękować wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi szkół za codzienną pracę, poświęcenie i serce wkładane każdego dnia w wychowanie młodych pokoleń, za wskazywanie autentycznych wartości życia, naukę tolerancji, szacunku i zrozumienia dla drugiego człowieka oraz za przekazywanie najcenniejszego daru jakim jest niewyczerpane bogactwo wiedzy.” – mówiła Małgorzata Struzik, Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych witając gości przybyłych na coroczne uroczyste spotkanie władz samorządowych ze środowiskiem oświatowym z okazji XIX Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej, które odbyło się w środę 11 października w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku.

„Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty życzę w tym wyjątkowym dniu zadowolenia z wykonywanej pracy, wielu sukcesów zawodowych, radości z odkrywania drugiego człowieka, aby służba młodzieży i całemu środowisku zrodziła wiele szlachetnych owoców. Możemy być dumni. Baza dydaktyczna szkół prowadzonych przez Powiat Płocki jest bardzo nowoczesna, odpowiada najwyższym standardom europejskim i stale jest udoskonalana.  Powiat Płocki od lat wspiera i będzie wspierał rozwój oświaty…” – podkreślała w swoim wystąpieniu Wicestarosta Iwona Sierocka.

Gratulacje wyróżnionym nauczycielom oraz życzenia wielu sukcesów i zrealizowania wszelkich planów dla dobra społeczności szkolnej przekazał Lech Dąbrowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku.

Życzenia wielu kolejnych lat owocnej pracy na rzecz wspierania edukacji na Mazowszu, niegasnącej satysfakcji z pracy zawodowej oraz wielu sukcesów i powodów do dumy i zadowolenia przesłał także Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, którego reprezentował Tomasz Kominek, Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

W imieniu wszystkich słuchaczy Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku życzenia szczęścia i radości z wykonywanej pracy, sukcesów zawodowych i samych wzorowych uczniów przekazała zebranym Prezes SUTW w Płocku Elżbieta Chaleńska – Rurka.

Najbardziej oczekiwanym punktem było wręczenie nagród Starosty Płockiego dla nauczycieli wyróżniających się w pracy dydaktyczno – wychowawczej. Przewodniczącą Komisji opiniującej wnioski była Iwona Sierocka – Wicestarosta.

W tym roku Komisja przyznała nagrody dla:

 1. Pani Marioli Dudy – dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku,
 2. Pani Marzeny Zofii Sosińskiej – nauczycielki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,
 3. Pani Kingi Izabeli Lewandowskiej – nauczycielki w Zespole Szkół im. St. Staszica w Gąbinie,
 4. Pani Iwony Wilczyńskiej – nauczycielki, kierownika ds. kształcenia dorosłych w Zespole Szkół im. L. Bergerowej  w Płocku,
 5. Pani Anny Renaty Szmulewicz – nauczycielki w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie,
 6. Pani Katarzyny Smardzewskiej – nauczycielki w Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie,
 7. Pani Dominiki Markowskiej – nauczycielki w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach,
 8. Pani Alicji Wieczorkiewicz – Wiśniewskiej – pedagoga w Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku,
 9. Pani Moniki Jarzyńskiej – nauczycielki, wicedyrektora  w Zespole Szkół Specjalnych w Goślicach.

W imieniu wszystkich nagrodzonych głos zabrała pani Mariola Duda - Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku. Dziękowała za wzorową współpracę i życzyła samych sukcesów na co dzień.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili m. in.: Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Wiśniewski – Dyrektor Delegatury  w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Ewa Kowalak - Prezes Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku, Radna Powiatu w Płocku, Józef Walewski – Radny Powiatu Płockiego, Marzena Markiewicz – Członek Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego, Maria Jakubowska – Skarbnik Powiatu, Michał Twardy – Sekretarz Powiatu, Agnieszka Olczyk – Twardy – Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku, Grzegorz Skwarna – Kierownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Wydział w Płocku, Dariusz Boszko – Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku, Karolina Koper - Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego i Promocji oraz dyrektorzy szkól ponadgimnazjalnych  z terenu powiatu płockiego.

Zwieńczeniem uroczystości był wyjątkowy program artystyczny pt. „Jeszcze Polska nie umarła póki się śmiejemy” w reżyserii Henryka Jóźwiaka, aktora Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku. Specjalnie dla zebranych wystąpiła sekcja teatralna „Remedium” Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

 

 

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop