Zdrowo, weekendowo, na sportowo w Nowym Duninowie

2017-09-12 07:47 | Wiadomości

Celem projektu realizowanego przez Stowarzyszenie LKS "Wisła" - Nowy Duninów w ramach programu Działaj Lokalnie X było zagospodarowanie na cele rekreacyjne placu na terenie stadionu i zbudowanie zadaszenia - drewnianej wiaty, o wymiarach 10 x 5 m, która będzie znakomitym miejscem na podsumowania konkursów, turniejów i rajdów. Jej wielkość pozwoli również na organizowanie zajęć na świeżym powietrzu w przypadku niepogody. Będzie również mogła być wykorzystywana przez inne stowarzyszenia i oddolne grupy działania podczas organizowanych przez nie imprez i spotkań.

Budowaniu wiaty towarzyszyły weekendowe, nowe, atrakcyjne formy aktywnego spędzania letniego czasu wolnego, a także zaangażowania rodzin oraz mieszkańców i turystów w działania na rzecz aktywności ruchowej, zdrowego stylu życia, integracji, która pobudzi do dalszych inicjatyw i nowych pomysłów. W ramach Programu Działaj Lokalnie wspierane są projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

W uroczystym otwarciu wiaty uczestniczyła Wicestarosta Iwona Sierocka wspólnie z Radną Powiatu Płockiego Ewą Kowalak, która jest inicjatorką i pomysłodawczynią projektu.

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop