Starosta Płocki ogłasza nabór wniosków na program stażu

2017-07-11 07:22 | Wiadomości

Starosta Płocki ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla 40 osób bezrobotnych z terminem realizacji programu stażu do 30.11.2017 r. z deklaracją dalszego zatrudnienia bezpośrednio po zakończonym stażu finansowany ze środków Funduszu Pracy.
Do odbycia stażu kierowane będą osoby zarejestrowane w PUP w Płocku z ustalonym „profilem pomocy" II – zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., po. 1065).
Informacja o zamknięciu naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PUP w Płocku. Wnioski będą przyjmowane do dnia następnego do godziny 15 po dniu zamknięcia naboru.
 
Szczegółowych  informacji   udzielają  pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku
ul. Kostrogaj 1 pokój 21 (I piętro), tel. 24/267-46-73

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop