XXVI sesja Rady Powiatu. Zmiany w budżecie i życzenia

2017-07-10 12:37 | Wiadomości

Wyjątkowo sprawnie przebiegła lipcowa sesja Rady Powiatu w Płocku. A że kolejne obrady odbędą się dopiero po wakacjach, Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski życzył wszystkim udanego wypoczynku i powrotu do pracy z nowymi siłami.

Sesja odbyła się 10 lipca w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku. Otworzył ją Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski, który powitał przybyłych gości. Wśród nich byli: ekspert w Biurze Wojewody Mazowieckiego Krzysztof Ławniczak, w zastępstwie Komendanta Miejskiego Policji w Płocku – Naczelnik Wydziału Prewencji Robert Koper, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku Grzegorz Padzik, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Hilary Januszczyk, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Płocku Romuald Ostrowski.

W obradach wzięli udział również Starosta Płocki Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka i pozostali członkowie Zarządu Powiatu: Paweł Jakubowski, Stefan Jakubowski oraz Krzysztof Wielec, a także Skarbnik Powiatu Maria Jakubowska i Sekretarz Powiatu Michał Twardy.

Obecnych było 21 z 23 Radnych. W skład Komisji Uchwał i Wniosków weszli tym razem Radni Jadwiga Milewska, Bogusław Jankowski i Jarosław Dorobek.

W porządku obrad znalazły się trzy projekty uchwał:

- w sprawie zmian budżetu Powiatu Płockiego na rok 2017,

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla OSP w Smardzewie (gm. Staroźreby) oraz na zakup nowoczesnej karetki „N” wraz z wyposażeniem na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,

- w sprawie zmiany wcześniejszej uchwały odnośnie do wyrażenia zgody na zbycie mienia Powiatu Płockiego.

Wszystkie projekty uchwał zostały przez Radę przyjęte.

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop