Podpisanie umowy „Rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z drogą gminną”

2017-07-05 08:03 | Wiadomości

5 lipca 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płocku Wicestarosta Iwona Sierocka, Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku Lech Dąbrowski wraz z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku Marcinem Błaszczykiem i Wójtem Gminy Stara Biała Sławomirem Wawrzyńskim podpisali umowę z wykonawcą robót - firmą Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lipna reprezentowaną przez Wiceprezesa Stanisława Detmera dla inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania (budowa skrzyżowania o ruchu okrężnym) drogi powiatowej nr 5205W (Płock) – gr. miasta – Draganie – Proboszczewice z drogą powiatową nr 2908W Srebrna – Draganie wraz z drogą gminną”.  Długość przebudowanych dróg powiatowych oraz gminnej to 0,878 km, wartość zadania wyniesie: 1.764.094,18 zł.

Przebudowa ma na celu poprawę stanu technicznego drogi i obejmuje: rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni, poszerzenie jezdni do 6 m szerokości i wzmocnienie konstrukcji drogi, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych drogi, umocnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 mm gr. 15 cm, przebudowę i rozbudowę przepustów pod koroną drogi, budowę zatok autobusowych, budowę nowych przepustów, odwodnienie drogi powierzchniowe wraz z elementami umocnień, budowę skrzyżowania o ruchu okrężnym, budowę, przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, budowę chodników, przebudowę i zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z budowaną drogą w tym sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej, przebudowę oświetlenia oraz wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego, wycinka drzew kolidujących z przebiegiem drogi.

Długości:
−    droga powiatowa nr 5205W od km4+463 do km 4+794,51 długości: 331,51 mb
−    droga powiatowa nr 2908W od km 6+420 do km 6+805 długości: 385 mb
−    droga gminna 291310W od km 0+000 do km 0+161,53 długości: 161,53 mb

Podstawowe warstwy konstrukcyjne:

Konstrukcja nawierzchni tarczy ronda:
−    warstwa ścieralna – AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,
−    warstwa wiążąca –AC16W PMB 25/55-60 gr. 7 cm,
−    podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 12 cm,
−    podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 20 cm
−    warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej z cementem C3/4 lub spoiwem do ulepszania i stabilizacji gruntów gr. 35 cm,
−    warstwa ulepszonego podłoża 0/16 mm

Konstrukcja drogi powiatowej nr 5205W i 2908W w obrębie ronda:
−    warstwa ścieralna – AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,
−    warstwa wiążąca –AC16W PMB 25/55-60 gr. 6 cm,
−    podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 20 cm,
−    warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej z cementem C3/4 lub spoiwem do ulepszania i stabilizacji gruntów gr. 35 cm,
−    warstwa ulepszonego podłoża 0/16 mm

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2908W poza obrębem ronda:
−    warstwa ścieralna – AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,
−    warstwa wiążąca –AC16W PMB 25/55-60 gr. 6 cm,
−    istniejąca konstrukcja nawierzchni do frezowania na głębokość 4 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5205W poza obrębem ronda:
−    warstwa ścieralna – AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,
−    warstwa wiążąca –AC16W PMB 25/55-60 gr. 4 cm,
−    istniejąca konstrukcja nawierzchni do frezowania na głębokość 6 cm

Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 291310W poza obrębem ronda:
−    warstwa ścieralna – AC11S PMB 45/80-55 gr. 4 cm,
−    warstwa wiążąca –AC16W PMB 25/55-60 gr. 3 cm,
−    istniejąca konstrukcja nawierzchni do frezowania na głębokość 4 cm

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop