Plener Malarski „Mazowiecka Wieś”

2017-05-19 10:56 | Wiadomości

W czwartek 18 maja 2017 roku, w DPS "Nad Jarem"  w Nowym Miszewie odbył się finał XVII Integracyjnego Pleneru Fotograficznego z elementami malarstwa. Uczestniczyli w nim artyści profesjonalni z całego kraju i z zagranicy oraz mieszkańcy Domu i uczestnicy WTZ.

Organizatorem omawianego wydarzenia artystycznego było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” z Nowego Miszewa, zaś partnerami przy realizacji przedsięwzięcia Dom Pomocy Społecznej „Nad Jarem” w Nowym Miszewie i Warsztaty Terapii Zajęciowej przy DPS.

Głównym celem przedsięwzięcia była integracja społeczna osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych realizowana poprzez wzajemne poznanie siebie, wymianę doświadczeń, podniesienie poziomu samooceny i samoakceptacji uczestników pleneru, jak też kształtowanie i rozwój uzdolnień fotograficznych i malarskich osób niepełnosprawnych. Współuczestnictwo osób niepełnosprawnych z artystami profesjonalnymi w plenerze fotograficzno - malarskim stworzyło możliwość wejścia w interakcje między poszczególnymi uczestnikami przedsięwzięcia (twórcy pełnosprawni, niepełnosprawni, odbiorcy poplenerowej wystawy). Podczas działań twórczych osoby niepełnosprawne miały możliwość nabycia kompetencji zawodowych i społecznych takich jak (nawiązywanie kontaktów, rozwiązywanie konfliktów, umiejętne przyjmowanie konstruktywnej krytyki), wejścia w role społeczne- prezentacji własnej osoby, osoby niepełnosprawne uczyły się jak przełamać bariery zarówno swoje (wiara, że mogą sprostać stawianym im wymaganiom) jak i osób pełnosprawnych w podejściu do niepełnosprawności. W trakcie pracy twórczej z artystami profesjonalnymi osoby niepełnosprawne zdobyły nowe umiejętności w zakresie kształtowania wytworu fotograficznego jak i plastycznego, poznawały różnorodne techniki m.in. luksografię, zdjęcia wykonywane były również aparatem wielkoformatowym na ławie optycznej.

Artystom malarzom towarzyszył temat przewodni: "Mazowiecka wieś".

Zajęcia rozwijały posiadane już predyspozycje i uzdolnienia, uczyły się wyrażania siebie poprzez sztukę. Ponadto uczyły się także bycia partnerem, a nie osobą podporządkowaną, np. podczas wspólnego przygotowywania ekspozycji prac czy wycieczki.

W trakcie działań twórczych osoby niepełnosprawne i pełnosprawne wspólnie pracowały, tworzyły na zdjęciach i płótnach własną wizję świata, tej pracy towarzyszyły długie rozmowy, wymiany doświadczeń, rady i wskazówki np. jak uzyskać dany efekt. Współuczestnictwo osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych podczas pleneru i wystawy poplenerowej niewątpliwie wpłynęło na kształtowanie prawidłowych postaw społecznych- akceptacji dla odmienności, przełamanie stereotypów, wyczulenie osób w pełni sprawnych na problemy osób niepełnosprawnych.

Efektem ośmiodniowej pracy twórczej było kilkadziesiąt prac wykonanych w różnych technikach zaprezentowanych później na poplenerowej wystawie w Integracyjnym Domu Kultury Spichlerz w dniu 18 maja 2017 r. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Wicestarosta Iwona Sierocka, Radny Powiatu Płockiego Jarosław Dorobek i Z-ca Dyrektora PCPR w Płocku Rafał Barciński. Zainteresowanych tą tematyką zapraszamy do Miszewa,  wystawa będzie czynna jeszcze przez najbliższe trzy tygodnie.

Honorowym patronem pleneru był Starosta Płocki Mariusz Bieniek.

 

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop