Pierwsze kroki na rynku pracy

2017-05-19 07:45 | Wiadomości

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej dążąc do doskonalenia programów kształcenia w celu dostosowania ich do zmieniających się potrzeb rynku pracy zorganizowało 18 maja kolejne spotkanie studentów z przedsiębiorcami i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego "Pierwsze kroki na rynku pracy".

Prezentacja programów kształcenia na studiach I i II stopnia kierunku ekonomia oraz spotkanie ze studentami zdominowały czwartkowe spotkanie z udziałem władz Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, nauczycieli akademickich oraz studentów Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych PW z przedsiębiorcami i samorządowcami, którzy zauważali że najlepiej poszukiwać przyszłych pracowników na uczelniach, oferując możliwość odbycia staży lub praktyk. Wskazywali, że jeśli nie posiadamy jeszcze doświadczenia, albo nadal studiujemy, a już chcielibyśmy stawiać pierwsze kroki na zawodowej ścieżce, na pewno zainteresują nas oferowane przez firmy programy praktyk i staże. Warto dowiedzieć się, jakie warunki oferuje przedsiębiorstwo, czy praktyka lub staż są płatne, oraz to, jakie zadania otrzymuje praktykant lub stażysta do wykonania, ile czasu wymaga dany staż czy praktyka, a także czy jest to program cykliczny i ilu zwykle kandydatów ubiega się o dane stanowisko.  Podkreślali również, że niewątpliwym atutem w procesie rekrutacji jest bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, języka angielskiego w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się, komunikatywność oraz dotychczasowa działalność społeczna kandydatów.

Samorząd Powiatu Płockiego podczas spotkania reprezentowała Wicestarosta Iwona Sierocka.

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop