Posiedzenie Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

2017-05-17 11:23 | Wiadomości

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych to organ opiniodawczo-doradczy Starosty Płockiego. Radę tworzy  pięciu  przedstawicieli różnych środowisk: organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli gminnych i powiatowych jednostek  samorządu terytorialnego:

 1. Kuliński Andrzej – przedstawiciel gminy Bodzanów, radny powiatu płockiego - Przewodniczący Komisji ds. Społecznych,
 2. Kwasiborska  Katarzyna – przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzhaimera,
 3. Matuszewska Joanna – przedstawiciel Stowarzyszenia „ Bezpieczna Przystań”  na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie,
 4. Korneszczuk  Jadwiga – przedstawiciel Zarządu Okręgowego  Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów  w Płocku
 5. Cybulska  Danuta – przedstawiciel Płockiego  Stowarzyszenia  „Amazonki”.

 Do zakresu  działania tego organu należy:

 1. inspirowanie przedsięwzięć  zmierzających do integracji zawodowej i społecznej oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych
 2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 3. ocena realizacji programów
 4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych

16 maja 2017r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Oprócz członków Rady w posiedzeniu uczestniczyli Z-ca Dyrektora PCPR w Płocku Rafał Barciński oraz Kierownik Działu Rehabilitacji i Pomocy Instytucjonalnej PCPR w Płocku Dorota Jędra. Spotkanie odbyło się w Domu Pomocy Społecznej w Zakrzewie i miało na celu zapoznanie z działalnością i zadaniami wykonywanymi przez Dom Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz miejscowe Warsztaty Terapii Zajęciowej. Z działalnością Domu i Warsztatów zapoznawały obecnych Dyrektor DPS w Zakrzewie Iwona Paradowska-Olkowska oraz Kierownik WTZ przy DPS w Zakrzewie Jolanta Fabisiak. Członkowie Rady w trakcie spotkania mieli możliwość wizytacji Domu Pomocy Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej, podczas której zapoznali się z prowadzonymi zajęciami terapeutycznymi.

Po zakończeniu posiedzenia pan Leszek Zych zaprosił obecnych na rejs po Wiśle w okolicy Kępy Polskiej, na pokładzie skonstruowanego przez siebie jachtu motorowodnego „WODNIK”. Już od lipca jednostka będzie stałym elementem krajobrazu wiślanego Gminy Bodzanów, umożliwiając lokalne rejsy wszystkim zainteresowanym. Jak mówi kpt Leszek Zych, będzie to pierwszy krok w przywracaniu tradycji żeglarskich tych terenów. Należy wspomnieć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu, w sąsiedztwie kościoła pw. Św. Klemensa w Kępie Polskiej znajdował się port rzeczny. Od lat 60. XX wieku zaniedbany i zapomniany. Obecnie dzięki staraniom kpt Zycha i Wójta Gm. Bodzanów Jerzego Staniszewskiego rozpoczęły się prace związane z oczyszczeniem terenu dawnej przystani.

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop