Nasze Szkoły - Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

2017-03-17 10:51 | Wiadomości

Zespół Szkół im Stanisława Staszica to szkoła głęboko wpisana w tradycje edukacyjne naszego regionu. Liceum Ogólnokształcące w 2015 roku obchodziło jubileusz 70- lecia istnienia, natomiast Szkolnictwo Zawodowe w 2013 roku jubileusz 65- lecia powołania.  Wychodząc naprzeciw współczesnemu rynkowi pracy obecna oferta edukacyjna obejmuje naukę w następujących zawodach,  w Technikum: technik pojazdów samochodowych, technik informatyk, technik hotelarstwa , technik turystyki wiejskiej, technik ekonomista natomiast w  Zasadniczej Szkole Zawodowej: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik pojazdów samochodowych. Ci, którzy pragną w przyszłości studiować wybierają Liceum Ogólnokształcące, a chcący uzupełnić wykształcenie - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Kształcenie zawodowe w naszej szkole nie mogłoby się odbywać, gdyby nie bogato  wyposażona baza dydaktyczna w postaci nowoczesnych pracowni. Urządzania, przyrządy, sprzęty, oprogramowania, które są wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych są porównywalne a niejednokrotnie swoją jakością, przewyższają te, które nasi absolwenci spotkają w środowisku pracy. Dzięki temu uczniowie osiągają wysokie noty na egzaminach z kwalifikacji w zawodzie, które przewyższają wyniki mazowieckie czy krajowe. W wielu kwalifikacjach( E.12, M.18, M.01,M.12, A.35, A.36, T.08)  jest to wynik 100% -owy lub oscylujący wokół niego.

Duża w tym zasługa Organu prowadzącego szkołę- Powiatu Płockiego, który nie szczędzi funduszy na  permanentne doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt również do kształcenia ogólnego. Każda pracownia posiada dostęp do sieci Internet , sprzęt multimedialny, programy przedmiotowe. W szkole jest  6 tablic interaktywnych. Nauka w tak nowoczesnych warunkach skutkuje wysokimi wynikami na egzaminach maturalnych i podejmowaniem dalszej nauki na wyższych uczelniach. Motywacją do osiągania jak najwyższych średnich ocen, w każdym typie szkoły, jest stypendium ufundowane przez Starostę Płockiego –„Stypendium Twoją Szansą”.

Otoczenie szkoły, to niewidoczne od strony trasy 577 (ul. Rogatki Gostynińskie) nowoczesne, spełniające europejskie standardy obiekty sportowe: kort tenisowy, boisko wielofunkcyjne i pełnowymiarowy stadion z trybunami oraz piękny park przyszkolny.         Szkoła jest  także Ośrodkiem Szkolenia Kierowców, ponieważ ci, którzy kształcą się w zawodach mechanicznych mają możliwość bezpłatnego zdobycia uprawnień  do prowadzenia pojazdów kategorii B i T.

Kierując się słowami Naszego Patrona  Stanisława Staszica „Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu: dopiero pilna praca go obrobi  i wartość mu wielką nada” dbamy o rozwój każdego ucznia, każdemu dajemy szansę jak  pokazać  oraz rozwinąć swoje pasje, zainteresowania i zdolności. Jesteśmy szkołą otwartą na drugiego człowieka, ale aby się o tym przekonać trzeba być uczniem Staszica. A co robimy na co dzień… Każdy rok szkolny  to obfita dawka wielu wydarzeń, uroczystości, imprez o charakterze cyklicznym, okolicznościowym czy spontanicznym. Wśród nich należy wyróżnić    Szkolne Targi Edukacji i Pracy, które w 2017 roku w marcu odbyły się po raz siódmy. W trakcie Targów maturzyści mogli uzyskać informacje na temat zasad rekrutacji do szkół wyższych. Poznali także ofertę szkół policealnych oraz zakres usług , jakie świadczą Instytucje Rynku Pracy. Mogli również porozmawiać o zasadach przyjęcia do pracy w służbach mundurowych lub podjęcia nauki w szkołach wojskowych, policyjnych i strażackich.

Niewątpliwym wydarzeniem mającym miejsce w naszej szkole jest Powiatowy Konkurs Wiedzy o Francji, Niemczech, Rosji i Wielkiej Brytanii pod honorowym patronatem Starosty  Płockiego i Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, którego VII edycja odbyła się w marcu i podobnie, jak  poprzednia  zgromadziła uczestników pochodzących ze szkół prowadzonych przez Powiat Płocki jak również  z okolicznych gimnazjów. Celem przedsięwzięcia  jest    rozwijanie zainteresowań  i uzdolnień językowych uczniów, przybliżenie kultury wybranych państw oraz promowanie nauki języków obcych w kontekście przyszłej kariery zawodowej na europejskim rynku pracy.  O lokalnej bazie turystycznej, rozwoju naszego powiatu i powiatów ościennych w kontekście turystyki, uczniowie naszej szkoły dowiadują się podczas realizacji  Szkolnego Tygodnia Turystyki Lokalnej. Jednym z najważniejszych wydarzeń w każdym roku szkolnym jest uroczystość wręczenia świadectw ukończenia Liceum Ogólnokształcącego, Technikum czy Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Zawsze mamy zaszczyt gościć Władze Powiatu Płockiego, Rodziców oraz przedstawicieli różnych lokalnych instytucji. Na uwagę zasługuje fakt, że nasi absolwenci spotykają się nie tylko podczas Zjazdów. Są takie klasy, które śledzą losy swojej szkoły na bieżąco i obowiązkowo raz w roku w niej bywają. Zawsze jest to ta sama data i to samo miejsce.

Powiatowa Olimpiada Integracyjna „Sport najlepszym dopalaczem” odbywająca się na początku czerwca w naszym Zespole Szkół im. St. Staszica jest  już na stałe wpisana się w kalendarz imprez sportowych Powiatu Płockiego, który jest współorganizatorem tego przedsięwzięcia. Celem imprezy jest popularyzowanie aktywnego i zdrowego spędzania czasu, oraz integracja uczniów z różnych szkół, budzenie ducha sportowej rywalizacji fair play oraz przeciwdziałanie uzależnieniom.     

ZS Gąbin =Szkoła Równego Traktowania - Nasza Szkoła uzyskała z rąk Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich, pana Stanisława Trociuka  odznakę Szkoły Równego Traktowania. Uroczyste wręczenie odbyło się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie. Do  programu  zainicjowanego przez Centrum im. Profesora Bronisława Geremka zakwalifikowano jedynie 30 spośród 230 szkół z całej Polski.

We wrześniu 2016 roku dziesięcioosobowa grupa uczniów wraz z nauczycielami Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie uczestniczyła w realizacji trójstronnego projektu międzynarodowego ”Sport, Spiel, Spannung, Spaß – Łączy nas Bałtyk“ mającego na celu spotkanie uczniów i nauczycieli niemieckiej szkoły Konrad-Adenauer-Hauptschule Wipperfürth, dwóch rosyjskich szkół: MAOU SOSCH Nr 3 Gusev i Szkoły Majakovskoje oraz dwóch polskich: Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem i naszego Zespołu Szkół. Projekt realizowany był w Trójmieście a współfinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz Starostwo Powiatowe w Płocku.   

Biblioteka naszego Zespołu Szkół uczestniczy w „Narodowym  Programie Rozwoju Czytelnictwa”, w ramach którego otrzymaliśmy dotację na zakup książek (nie będących podręcznikami).Dzięki dotacji i wsparciu Starostwa Powiatowego w Płocku zakupiliśmy ponad 600 egzemplarzy literatury obyczajowej za kwotę 15 tys. zł. W związku z uczestnictwem w programie realizujemy szereg działań promujących czytanie książek, jako jedną z cennych form spędzania przez młodzież wolnego czasu. Są to wystawy, konkursy, gazetki, wycieczki. Jedną z najdłużej trwających imprez sportowych w naszej szkole są organizowane od ponad dwudziestu lat jesienne biegi przełajowe, których organizacji sprzyja sąsiadujący z obiektami szkolnymi las komunalny. Od wielu lat mamy zaszczyt gościć grupę uczniów wraz z nauczycielami z Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach i w Mocarzewie. Tak było i w tym roku szkolnym , w listopadzie zorganizowaliśmy wspólną zabawę andrzejkową. Po powitaniu zaprosiliśmy gości na słodki poczęstunek, przygotowany przez wolontariuszy Klubu Ośmiu. Następnie rozpoczęły się zabawy integracyjne, m.in. przedstawianie się z „wędrującym kapeluszem”, wspólne tworzenie bajki, tańce z balonami oraz zajęcia sportowe. Spotkanie umożliwiło zintegrowanie się naszej młodzieży z gośćmi. Uczniowie Zespołu Szkół swoją wiedzę ogólną i zawodową  zdobywają nie tylko w szkole, również służą temu różne wyjazdy np. targi gier komputerowych, motoryzacyjne, gastronomiczne. Już od ponad dwunastu lat w Zespole Szkół działa  Klub Ośmiu – Młodzieżowy Wolontariat, którego członkowie podejmują różnego rodzaju działania na rzecz potrzebujących pomocy. Każdego roku listopad i grudzień to bardzo gorące miesiące dla członków i sympatyków Klubu. W 2016 roku 9 grudnia br. zostały zorganizowane obchody Powiatowego Dnia Wolontariusza z okazji ogłoszonego przez MEN bieżącego roku szkolnego Rokiem Wolontariatu. Jako współgospodarze tego przedsięwzięcia przygotowaliśmy konferencję i wystawę poświęconą wolontariatowi w naszej szkole. Nauczyciele i uczniowie z szkół powiatowych, wyróżniający się w pracy w wolontariacie, otrzymali dyplomy i wyróżnienia.  

Dumni jesteśmy z wielu dokonań naszych uczniów, które często są wynikiem ich pasji i zainteresowań. Przykładem są  uczniowie uczący się w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Wzięli oni udział w konkursie „Szkoła Renowacji Pojazdów” realizowanym jako projekt „ Akademia Renowacji”. W ramach, którego poszczególne szkoły otrzymują od organizatorów zabytkowe motorowery i mają kilka miesięcy na ich renowację. Partnerzy dostarczają niezbędny sprzęt i służą fachową wiedzą. Rozstrzygnięcie już  na wiosnę na targach Motor Show w Poznaniu Źródło: https://warsztat.pl                                                        Tradycyjnie w ostatnim dniu nauki, tuż przed Świętami Bożego Narodzenia cała społeczność Zespołu Szkół: nauczyciele, uczniowie oraz pracownicy administracji i obsługi spotkają się na Jasełkach szkolnych. Wprowadzają one całą społeczność szkolną  w atmosferę Świąt i zawsze niosą bardzo wartościowy przekaz. Z okazji świąt nasi uczniowie kolędują również dla  Pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Koszelewie  a w bieżącym roku szkolnym również dla Pracowników Starostwa Powiatowego w Płocku. 

                                                                                                                                                                                            Jak każe tradycja na 100 dni przed maturą, maturzyści Zespołu Szkół bawili się na Studniówce, zaszczyceni obecnością Władz Powiatu Płockiego, Urzędu Miasta i Gminy w Gąbinie, Dyrekcji Szkoły, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Najnowszym sukcesem naszych uczniów jest zdobycie I miejsca w pierwszym etapie konkursu „Perspektywy BOP”, które  zaowocowało realizacją filmu pt.: „Portret pradziadka”, nakręconego na podstawie naszego, zwycięskiego scenariusza. Wyposażeni w stroje odpowiednie do odgrywanych ról oraz dobry humor, gąbińscy aktorzy wraz z opiekunkami udali się 26 stycznia do Płocka. Zdjęcia były kręcone w dwóch miejscach: kawiarni Centro Cafe i w Muzeum Mazowieckim. Tytułową rolę pradziadka zagrał p. Zbigniew Buczkowski, pozostałe obsadzali uczniowie z kl. III LO i I TI. Film został zamieszczony na stronie YouTube  link  https://www.youtube.com/watch?v=39h4XC3yJ-M   Wynik końcowy konkursu zależy od ilości odsłon, wyświetleń filmu. Zapraszamy wszystkich serdecznie do jego obejrzenia (zdjęcia  z artykułu na stronie). 

To tylko fragment z życia Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie, jeśli chcecie poznać nas bliżej zapraszamy do odwiedzania naszej strony www.zsgabin.pl, ale najbardziej miło będzie nam gościć każdego z Państwa w siedzibie szkoły.            Serdecznie zapraszamy. Absolwentów do wspomnień… pozostałych do wrażeń, zaręczamy, że warto!

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop