Nasze Szkoły - Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie

2017-03-16 07:35 | Wiadomości

Szkoła zmienia się, bo zmieniają się ludzie i świat. Jednakże my cały czas trzymamy się koncepcji szkoły, którą stanowią słowa patrona Zespołu Szkół-Jana Śniadeckiego „Nauka jest zaletą człowieka, bo go doskonali” i pomimo wielu zmian szkoła trzyma bardzo dobry poziom, a dla wielu z nas – uczniów i nauczycieli – jest naszym miejscem na Ziemi.

W ostatnim roku uruchomiliśmy 6 klas pierwszych i obecnie kształcimy 420 uczniów. Co roku możemy się poszczycić dobrą rekrutacją. A co jest tego powodem?

Ostatnie lata naszej szkoły, to w zasadzie pasmo zmian – i są to zmiany na lepsze, co bardzo cieszy. Szkoła szybko i skutecznie odpowiada na potrzeby społeczne, jeśli chodzi o kształcenie młodzieży, co odzwierciedla nasza Misja. Można ją streścić w dążeniu do zapewnienia zdolnej i ambitnej młodzieży godnego startu na uczelnie wyższe oraz podjęcia przez nią dobrej pracy. Dzisiaj uczniowie są bardziej świadomi swoich potrzeb i praw, mają bardziej sprecyzowaną wizję przyszłości i już na poziomie szkoły średniej potrafią zaplanować swoją zawodową karierę.

Chcąc sprostać ich oczekiwaniom, wzbogaciliśmy ofertę edukacyjną szkoły o nowe profile w technikum: spedytor, cyfrowe procesy graficzne i agrobiznes. W liceum uczniowie dokonują wyboru z listy obejmującej dziesięć przedmiotów rozszerzonych: matematyka, język polski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, biologia, chemia i fizyka oraz języki angielski i niemiecki w zależności od ich zainteresowań i planów na studia.

Edukacja w naszej szkole nie ogranicza się jedynie do lekcji. Nasi uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i talentów,

Młodzież bierze udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych. Dużym zainteresowaniem cieszą się koła: teatralne, artystyczne czy językowe. Uczniowie mogą pochwalić się osiągnięciami nie tylko na polu edukacyjnym, czego dowodem są otrzymywane przez nich stypendia Prezesa Rady Ministrów (M. Macion – LO i N. Gmurczyk-Technikum), Starosty Płockiego (160 osób). Mogą również szczycić się wieloma nagrodami i wyróżnieniami zdobywanymi w konkursach i przeglądach uzdolnionej młodzieży. Tak jak miało to miejsce w ostatnim roku podczas konkursu „Jeśli potrafisz – wskakuj na afisz” – III miejsce J. Stalczewskiej, Marii Cieślak i M. Olszewskiego; „XXI Biesiady Literackiej” – wyróżnienie P. Koperskiego oraz konkursu „Henryk Sienkiewicz naszymi oczami” – I,II i III miejsce dla M. Macion, D. Popiołkowskiego i M. Sobańskiej. Zdobywamy też laury w konkursach profilowych dla szkół, m.in. w zawodach strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” - III miejsce dla szkoły oraz „O Szablę Komendanta”- wyróżnienie dla K. Kruszewskiej.

Przez ostatnie lata zaszły w naszej szkole ogromne zmiany związane z poprawą warunków nauki i pracy uczniów oraz nauczycieli. Unowocześniliśmy bazę edukacyjną i wyposażenie wielu pracowni oraz internat i stołówkę szkolną. Mamy nowe ogrodzenie, parking oraz zaaranżowany zielenią ogród przed budynkiem szkoły. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie środki finansowe i przychylność naszego organu prowadzącego jakim jest Starostwo Powiatowe w Płocku, które wie, że najlepsza jest  inwestycja w naukę i edukację.

Szkoła zmieniła się tak, jak się zmienił świat. Kredę i tablicę zastąpiły najnowsze osiągnięcia techniki, z których na co dzień się korzysta. Obecnie mamy 2 nowoczesne pracownie komputerowe i sprzęt TI w licznych klasopracowniach. Nauczyciele powszechnie wykorzystują w czasie lekcji sprzęt multimedialny znajdujący się w salach lekcyjnych. Ponadto lekcje są wspomagane w różny sposób pracą w sieci. Zmienił się sposób komunikacji z rodzicami i prowadzenie dokumentacji nauczania: tradycyjne papierowe dzienniki lekcyjne zostały zastąpione dziennikiem elektronicznym. Ale jedno się nie zmieniło. Największym osiągnięciem Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego jest wypracowanie przez lata takiego systemu pracy, który umożliwia powtarzalne osiąganie bardzo wysokich wyników nauczania z przedmiotów maturalnych oraz egzaminów zawodowych przy jednoczesnym utrzymaniu przyjaznej i życzliwej atmosfery. Do naszego Zespołu Szkół przychodzi zdolna młodzież, która przede wszystkim chce się uczyć i zdobywać z nami swoje życiowe doświadczenia, a my jej to umożliwiamy. Pragniemy, aby tak pozostało.

Uczymy się nie tylko w murach szkoły, ale też w muzeach, kinach i teatrach, współpracujemy z uczelniami. Zapraszamy do siebie literatów, muzyków, ludzi teatru, naukowców, działaczy samorządowych, polityków czy sportowców, którzy własną postawą uczą młodzież, co jest ważne w życiu. W nasz kalendarz imprez szkolnych na stałe wpisało się „Nadwiślańskie Dyktando” z prof. Bralczykiem czy „Dzień chleba”, które przyciągają wielkie rzesze naszych przyjaciół z sąsiednich szkół, i nie tylko.  Dzięki dobrej współpracy z Powiatem Płockim możemy korzystać z dofinansowanych wyjazdów dla naszych uczniów. W tym roku młodzież klas mundurowych wyjeżdżała do jednostek policyjnych i wojskowych oraz co najmniej raz w miesiącu na strzelnicę. Wszyscy zaś uczniowie zostali zaproszeni przez Starostę Płockiego na spektakl „Diva for Rent” do Teatru Dramatycznego w Płocku a duża grupa z klas z rozszerzeniem historii uczestniczyła w spotkaniu pn. „Jesteśmy razem” na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince.

 

Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego to szkoła, która utrzymuje wysoki poziom. W ciągu ostatniego tylko roku wspólnie wzięliśmy udział w trzech ogólnopolskich konkursach: Bezpieczna Szkoła, Szkoła Sportowych Talentów i Biblioteka Przyjazna Uczniowi, które wprowadziły do naszych murów wiele ciekawych pomysłów i działań. Nasi uczniowie osiągają liczne sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Od wielu lat nie odstępujemy innym szkołom pierwszych miejsc w szkolnych Licealiadach sportowych w różnych dyscyplinach. Nasza szkoła to wciąż nie tylko miejsce nauki i rozwój zainteresowań.

To również szkoła ludzi zaangażowanych społecznie, ludzi, którzy pamiętają o potrzebach innych. Niezwykle cieszą nas te zmiany wychowawcze. Obserwujemy ewolucję postaw naszych uczniów wobec problemów, z jakimi borykają się ludzie starsi, samotni, wychowankowie z domów dziecka, uczniowie szkół specjalnych, osoby chore czy też bezdomne zwierzęta. We wszystkich tych punktach działa nasz uczniowski wolontariat, który coraz częściej ma formę długoterminowych przedsięwzięć, a rzadko okazjonalnych akcji. Młodzież chętnie angażuje się w prace na rzecz innych w ramach szkolnego wolontariatu organizując różne akcje („Szlachetna Paczka”, „Góra grosza”, WOŚP, DKMS, Krwiodawstwo, Miś Ratowniś, i in.). Samopomoc koleżeńska w szkole jest zjawiskiem powszechnym. Jednakże nasze działania mają na celu również przygotowanie absolwenta do współczesnych wymagań – efektywnej pracy w zespole, wysokich umiejętności interpersonalnych, gotowości do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Dlatego też w ostatnim czasie założyliśmy Stowarzyszenie „Wokół Śniadeckiego”, które będzie gromadziło osoby chętne do pracy na rzecz wspólnego dobra.

Zadania szkoły na przyszłość wiążemy z utrzymaniem wysokiego poziomu nauczania, otwartością na zmiany oraz wspieraniem rodziców naszych uczniów w wychowywaniu wrażliwych, odpowiedzialnych i szczęśliwych młodych ludzi. Chcemy nadal tworzyć mądrą życzliwą szkołę, która każdemu uczniowi umożliwi odkrycie i rozwój jego uzdolnień.

I właśnie to oraz łączenie tradycji i nowoczesności stanowi najważniejszą i najcenniejszą cechę naszej szkoły.

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop