Drogi lokalne w 2017 r. - spotkanie z beneficjentami

2017-02-17 13:33 | Wiadomości

Wojewoda i Wicewojewoda Mazowieccy spotkali się z przedstawicielami samorządów, których wnioski o dofinansowanie znalazły się na ostatecznej liście rankingowej zadań zgłoszonych do realizacji w 2017 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019.

Podczas spotkania podsumowano przeprowadzony nabór wniosków w ramach rządowego programu na rok 2017. Omówiono podstawowe jego zasady i terminy związane z udzieleniem dotacji. W spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera, Wicewojewoda Artur Standowicz oraz dyrektor i pracownicy Wydziału Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego MUW w Warszawie. Samorząd Powiatu Płockiego reprezentowała Wicestarosta Iwona Sierocka.

Wojewoda i Wicewojewoda ocenili dotychczasową współpracę z samorządami ubiegającymi się o dofinansowanie na remonty, budowy lub przebudowy dróg lokalnych. Poinformowali, że najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosków są błędy formalne. Przedstawili też propozycje zmian zgłoszonych do programu prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Minister Infrastruktury i Budownictwa 20 grudnia 2016 roku zatwierdził ostateczną listę rankingową w województwie mazowieckim na 2017 rok w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019. Dofinansowanie uzyska 38 wniosków. Wśród tych, które otrzymają dotację, 21 dotyczy dróg gminnych, a 17 dróg powiatowych o łącznej długości ponad 103 km. Ich przebudowa kosztować będzie prawie 175 mln zł. Zgodnie z założeniami budżetu państwa na 2017 rok, kwota dotacji przewidziana na budowę, przebudowę i remont mazowieckich dróg lokalnych wynosi 76 493 770 zł.

Rządowy Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019 zastąpił Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, realizowany w latach 2008–2014.

źródło: mazowieckie.pl

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop