Wielki sukces Powiatu Płockiego – wraca posterunek w Staroźrebach!

2017-02-10 10:37 | Wiadomości

Udało się. Po wielu miesiącach starań Starosty Płockiego Mariusza Bieńka i samorządu gminy Staroźreby z Wójtem Józefem Stradomskim na czele, jest decyzja o przywróceniu posterunku Policji w Staroźrebach. – To nasz wspólny sukces, do którego dążyliśmy z myślą o mieszkańcach – komentuje Starosta Mariusz Bieniek.

Reorganizacja sieci posterunków w całej Polsce rozpoczęła się już kilka lat temu. Działania te od razu spotkały się ze stanowczym sprzeciwem samorządów gminnych w Powiecie Płockim, gdyż dotknąć miały również posterunki z naszego terenu. M.in. za sprawą ówczesnego Starosty Płockiego, a późniejszego Posła na Sejm RP Piotra Zgorzelskiego, udało się uratować niektóre jednostki (w Łącku, w Radzanowie). Niestety, zlikwidowano posterunki w Staroźrebach, Słupnie i Słubicach.

Starosta Mariusz Bieniek kilka miesięcy temu zwrócił się w tej sprawie – w imieniu całego Zarządu Powiatu w Płocku – do najwyższego organu decydującego w tych kwestiach. Napisał do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o przywrócenie zlikwidowanych posterunków w gminach Staroźreby, Słupno i Słubice. Uzasadniał, że władze tych gmin do tej pory nie pogodziły się z podjętymi przed kilku laty decyzjami i cały czas prowadzą działania, aby posterunki wróciły na ich teren. Starosta argumentował, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców, którzy zostali pozbawieni możliwości współpracy z lokalną Policją.

Z odpowiedzi Komendy Głównej Policji wynika, że o ile otwarcie posterunków w gminach Słupno i Słubice na obecną chwilę nie znajduje uzasadnienia, o tyle propozycja reaktywacji placówki w Staroźrebach została oceniona pozytywnie.

Jeśli chodzi o Słupno, to Policja tłumaczy, że siedziba Komisariatu Policji w Płocku, który obsługuje teren gminy, znajduje się w odległości8 km, co nie powoduje utrudnień dla mieszkańców. Poza tym na terenie gminy Słupno nie ma pomieszczeń, w których mógłby się mieścić posterunek.

W przypadku gminy Słubice, która obsługiwana jest przez Komisariat Policji w Gąbinie, Policja wyjaśnia, że odtworzenie tam posterunku wiązałoby się ze zmianą struktur Komisariatu, w wyniku czego spadłaby ranga jednostki. Poza tym mieszkańcy w trakcie konsultacji nie zgłaszali wniosków o przywrócenie posterunku (ci ze Słupna zresztą też nie), a gmina nie ma lokalu na jego siedzibę.

Inaczej rzecz ma się, jeśli chodzi o gminę Staroźreby. KGP przyznaje, że na terenie gminy nie funkcjonuje Punkt Przyjęć Interesantów, siedziba posterunku w Bielsku, który obsługuje teren gminy, znajduje się w odległości 23 km, a poza tym sami mieszkańcy zgłaszali wnioski o utworzenie Punktu Przyjęć Interesantów. W efekcie zarówno Komendant Miejski Policji w Płocku, jak i Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu, pozytywnie ocenili propozycję przywrócenia posterunku w Staroźrebach. W dodatku Wójt Gminy Józef Stradomski zadeklarował, że w ciągu najbliższych miesięcy wygospodaruje pomieszczenie na lokalizację jednostki, a samorząd będzie partycypował w kosztach utrzymania lokalu.

KGP podpowiada jednocześnie, że „w celu ułatwienia kontaktu mieszkańców tych gmin [Słupno i Słubice] z Policją, możliwa jest zmiana terminów funkcjonowania Punktów Przyjęć Interesantów poprzez dostosowanie czasu ich działalności do lokalnych potrzeb. Dodatkowo, z korzyścią dla mieszkańców, może być propozycja pełnienia dyżuru przez policjanta służby kryminalnej”. KGP proponuje, by szczegóły w tym zakresie ostatecznie uzgodnić z KMP w Płocku.

Kwestia posterunków była jednym z tematów podczas ostatniego posiedzenia Zarządu Powiatu w Płocku. Uczestniczyli w nim oczywiście wszyscy członkowie Zarządu, czyli: Starosta Mariusz Bieniek, Wicestarosta Iwona Sierocka, Paweł Jakubowski, Stefan Jakubowski oraz Krzysztof Wielec, a także Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski. W spotkaniu, z racji poruszanych zagadnień, wzięli udział również m.in. zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Płocku Stanisław Szcześniak oraz Kierownik Biura Spraw Obronnych i Zarządzania Kryzysowego Jan Ryś.

Poza kwestią posterunków, omawiany był także stan bezpieczeństwa na terenie powiatu w 2016 r. Obydwa tematy ściśle się ze sobą wiążą, przypomnijmy więc, że na terenie Powiatu Płockiego ziemskiego funkcjonuje 6 posterunków Policji, które bezpośrednio podlegają pod Komendę Miejską Policji w Płocku. Są to posterunki w Bielsku, Bodzanowie, Brudzeniu Dużym, Drobinie, Starej Białej oraz Wyszogrodzie. Dwa posterunki, w Łącku i w Nowym Duninowie, są komórkami organizacyjnymi Komisariatu Policji w Gąbinie, a posterunek w Radzanowie strukturalnie wchodzi w skład Komisariatu Policji w Płocku, który dodatkowo odpowiada za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Słupno. Stan zatrudnienia w Powiecie Płockim, na dzień 31 grudnia 2016 roku, wynosił 106 policjantów przy stanie 115 etatów.

W całym 2016 roku na terenie Powiatu Płockiego stwierdzono ogółem 900 przestępstw – mniej niż w 2015, kiedy było ich 1088. Z analizy danych statystycznych wynika, że najpoważniejszym problemem na terenach wiejskich są przestępstwa z kategorii kradzieży i  kradzieży z włamaniem.

W ciągu 2016 r. na terenie całego powiatu doszło do 146 wypadków drogowych. We wszystkich rannych zostało 181 osób, a śmierć poniosło 14 osób (w 2015 – 26 zabitych). W 2016 r. zmniejszyła się też (o 22) liczba osób rannych, których w 2015 odnotowano 203. Główną przyczyną wypadków drogowych jest niebezpieczna prędkość.

Przez teren Płocka i Powiatu Płockiego przebiegają 4 drogi krajowe, 12 dróg  wojewódzkich oraz drogi powiatowe, gminne, w tym twarde i gruntowe. W 2016 r. ponad 1/3 ogólnej liczby wypadków miała miejsce na drogach krajowych. Zmniejszyła się natomiast liczba wypadków na drogach powiatowych, a zwiększyła na drogach gminnych.  

Zdjęcia

Polecamy

 • PUP Płock
  BIP
  mazovia
  zwiazek-powiatow-polskich
  Wojskowa-Komisja-Uzupełnień
  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • you_tube
  Mazowiecki-Fundusz-poręczeń-Kredytowych
  Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  krus
  SUTW
  Gaz_System
 • ERORENOMA
  PKN Orlen
  Energa
  Bank Zachodni WBK
Stop