Starostwo Powiatowe w Płocku
http://powiat-plock.pl

01 sierpnia 2002 10:53

W roku 2002, na wniosek Zarządu Powiatu w Płocku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaki "Zasłużony dla Rolnictwa"

UHONOROWANI ODZNAKĄ

“ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA”

Dożynki powiatowe są okazją do uhonorowania rolników, którzy zarówno wynikami produkcyjnymi osiąganymi w gospodarstwie, jak i postawą społeczną wyróżniają się w swoim środowisku. Dotyczy to także pracowników instytucji związanych bezpośrednio ze wsią i rolnictwem, którzy swoją wiedzą i zaangażowaniem przyczynili się do podniesienia poziomu gospodarstw rolnych.

 

W roku 2002, na wniosek Zarządu Powiatu w Płocku, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał odznaki następującym osobom: