Starostwo Powiatowe w Płocku
http://powiat-plock.pl

11 września 2017 09:54

Dni Małej Wsi i Dożynki Gminne

Tegoroczna edycja Dni Małej Wsi rozpoczęła się już w piątek Spektaklem Aktorów Teatru Płockiego pn. „Na Wiśle śpiewają Oryle” , który odbył się w  plenerze przed budynkiem GCK MultiOsada. Mieszkańcy Gminy Mała Wieś oraz wszyscy goście, którzy zechcieli odwiedzić gminę w tych dniach mieli okazję podziwiać występy artystyczne, brać udział w zawodach i konkursach, bawić się przy dźwiękach muzyki współczesnej.

Punktem kulminacyjnym trzydniowego wydarzenia było niedzielne Święto Plonów. Rozpoczęło się ono Mszą Świętą, po której nastąpiły oficjalne uroczystości  w tym obrzęd dożynkowy, prezentacja wieńców dożynkowych oraz wręczenie chleba dożynkowego. Na scenie wystąpiły m.in.: Krystyna Giżowska, KORDIAN, BAYERA, Roztańczone Dzieciaki czy Grupa ART działająca przy Zespole Szkół im. J. Śniadeckiego w Wyszogrodzie.

Gminne Święto Plonów w Małej Wsi było również doskonałą okazją do wręczenia Medali „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”, który ustanowiony został Uchwałą Nr 262/XXX/2006 z dnia 25 stycznia 2006 r. jako wyraz szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne zasługi dla rozwoju naszego regionu. Medal przyznaje się osobom i podmiotom w obszarze działalności: samorządowej, gospodarczej, społecznej oraz kulturalno – oświatowej i sportowej. Odznaczenia nadane zostały Uchwałą Kapituły Medalu, a wręczyli je wspólnie ze Starostą Płockim Mariuszem Bieńkiem Radni Powiatu Płockiego Apolinary Gruszczyński, Jadwiga Milewska i Elżbieta Jachimiak. Medale otrzymali: Bank Spółdzielczy w Małej Wsi, właściciele Młyna w Wilkanowie Państwo Gruszczyńscy, Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich „Malwa” oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Orszymowo i Okolic.

Zdjęcia: